20.

Vítěz

Pavla Zemanová / Galerie STĚNA // Vítěz JFK#20

Vítěz JFK#20
Pavla Zemanová, 2.ročník
Galerie STĚNA
Ateliér Loskot

Něco o galerii
Jsme nově vznikající fakultní galerie. Nabízíme experimentální, alternativní site – specific
prostor, definovaný velikostí této stěny (12,5 x 3,8 m) a prostorem před ní, na němž se
můžou svobodně prezentovat myšlenky studentů a absolventů oborů FUA TUL. Naučíš se
chaos vnímat i jinak a vystavovat se vším všudy. V chaosu a pracovním prostoru ateliéru je
pevný čistý prostor pro mezioborový dialog. Tento veřejný prostor se stěnou se nachází
v ateliéru Karla Hubáčka na FUA TUL. Jde nám o zviditelnění naší fakulty a jejich
jednotlivých oborů, studentů a absolventů a o jejich vzájemnou spolupráci. Na každý měsíc
budeme vytvářet nový koncept výstav, a protože chceme, aby nám zde každý umělec po
sobě něco zanechal (svůj oblíbený nebo vlastní citát, podpis) dle uvážení poslouží mu
k tomu naše skoro nepopsaná černá tabula rasa. Po budově si také můžete všimnout
vystihujících citátů od umělce, architekta a designéra. A samolepek s odkazem na
instagram a facebookové stránky. Budeme se těšit na Vaší návštěvu.

Něco o vzniku loga
Definuje tvar naší výstavní stěny a je složené z kartézské soustavy souřadnicových os YXZ,
a zároveň definuje i generace. Generace X dnešní třicátníci až čtyřicátníci, kteří si zakládají
na individualitě a snaží se za každou cenu si udržet dobré pracovní místo. Generace Y ve
věku 20 – 30 let, chtějí vše a nabízejí vše a kvůli práci se nehodlají vzdát osobního života. A
poslední generací Z jsou děti milénia, kolem 20 let. Ti teprve vstupují na trh práce, ale už teď
jsou označovaní jako ,,ne(x)t generation”.

Koncept na měsíc květen
STŘED TÝDNE X STŘET UMĚNÍ
V měsíci květnu uspořádáme celkem tři vernisáže, vždy ve středu v 18 hodin, abychom Vám
představily jednotlivé obory naší fakulty. První středu 2. 5. 2018 představíme obor Design
prostředí svým projektem Signály. Čtrnáct dní poté 16. 5. 2018 na tento projekt naváže
studentka z Architektury, ať už koncepčně nebo po technické stránce. A poslední středa 30.
5. 2018 bude patřit studentce z Vizuální komunikace se svou instalací do prostoru. Tímto
projektem chceme propojit jednotlivé obory, aby se sebou začaly komunikovat. Žádný
z umělců nebude svou práci deinstalovat, pouze koncepčně nebo technicky naváže na
předchozí výstavu, abychom na konci měsíce mohli shlédnout střípky výstavy každého
oboru.

Koncept na měsíc červen

ODEVZDÁVKY x JFK

V měsíci červnu uspořádáme celkem tři vernisáže studentů různých ročníků oboru Environmental Design, se zahájením vždy ve 13 hodin. První proběhne v pondělí 4. 6. 2018 semestrální odevzdávkou ateliéru Jaroslava Brabce s názvem Skrýš. Tuto práci vytvořil student 1. ročníku navazujícího studia František Průša. Druhá proběhne v úterý 12. 6. 2018, obhajoba bakalářská práce od studentky Elišky Látalové ze 4. ročníku ateliéru Richarda Loskota. 18.-21. 8. 2018 prostor galerie poslouží k jubilejnímu 20. výročí legendární studentské soutěže Ještěd f kleci. A poslední bude vystavovat své kolokvium Anna Kopková studentka 1. ročníku doktorandského studia volné tvorby.

 

Vyjádření poroty

Vyjádření poroty JFK#20