19.

Vítěz:

Ema Hrníčková a Patrik Kovaľ / Downtown Kerling, Banská Štiavnica // Vítěz JFK#19

Vítězové devatenáctého Ještěda f kleci jsou:
Ema Hrníčková a Patrik Kovaľ, 1.ročník MA

s projektem DOWNTOWN KERLING – BANSKÁ ŠTIAVNICA
ateliér Fránek/Raková

Multifunkčný mestský blok KERLING, ako miesto na bývanie, prácu, relax a spoznávanie v Banskej Štiavnici.
Downtown Kerling, ako rázcestie medzi moderným a historickým alebo vstupná brána do Banskej Štiavnice.
Pri nedeľnej prechádzke po Banskej Štiavnici si všímame, že mesto žije. Na hlavnej ulici je plno ľudí. Sedia na terasách, popíjajú kávu
alebo sú zalezení vo vnútri dvorov mestských domov a jedia spoločný nedeľný obed. Dvorov je v meste neúrekom a každý z nich má svoju vlastnú špecifickú romantickú atmosféru. Človek sa neponáhľa, pretože to ani neide. Buď kráčaš do kopca, s kopca alebo po schodoch. Niet divu, kam sa pozrieš,
vidíš len lesy a kopce. Na jednom stojí Starý zámok, na druhom Nový a na ďalšom, až tam v zadu, baroková Kalvária. Jeden by si povedal, že v takýchto kopcoch bude aj veľa vody a riek. No opak je pravdou, je tu len jedna, Štiavnička, tečie pod zemou a nie je ju vidno. Pri vstupe do historického centra,
na pomyselnej bráne do mesta stojí tabačka a pred ním veľká neupravená plocha ničoho. My s touto plochou pracujeme a vytvárame tak nový
začiatok centra, vstup do mesta. Jeden nový veľký dom, jeden dlhý, jeden zubatý…
Náš návrh pozostáva z troch základných častí: Bytový dom, časť so spoločenskými a verejnými funkciami a radové domy.
V prvej časti je na pasáži postavený bytový dom s parterom. Nachádzajú sa tu reštaurácie a bary s výhľadom na oproti stojacu bývalú tabakovú továreň, rovnako ako aj potrebná zdravotná vybavenosť. Na streche je vyčlenená časť na športové ihrisko a do jeho stredu je vložené súkromné átrium pre obyvateľov. Je to typ mestského bývania, kde sa nachádzajú byty rôznych štandardov, od štartovných po luxusnejšie s terasou. Kombinuje bývanie, služby a voľný čas v jednu symetrickú hmotu s fasádou v pravidelnom rastri a prispôsobivými zaťahovacími vonkajšími roletami.
Naproti bytovému domu stojí spomínaná tabačka. Konverzia jej parteru by mohla priaznivo ovplyvniť verejný priestor pred ňou. Odstránením áut a vytvorením pešej zóny tak vzniká nová a živá ulica, kde z jednej strany počuť cengot tanierov a pohárov a zo strany druhej môžeme nazrieť do okien novým podnikateľom a startup-istom, ktorí v jednotlivých novovzniknutých kójach pracujú v tvorivej co-workingovej atmosfére.
Výškový rozdiel medzi bytovým domom a tabačkou rieši do svahu zapustená predajňa potravín, poprípade trhovisko, z ktorého je viditeľná iba jedna, vstupná fasáda.
Z tržného námestia sa po pobytových schodoch dostaneme do druhej časti s infocentrom a malým divadlom vedľa. Mestské divadlo Banská Štiavnica nemá a veľkú scénu netreba. Je to multifunkčný priestor pre usporadúvanie divadiel, komorných festivalov, predstavení a rôznych aj súkromných spoločenských podujatí, opláštený všadeprítomným šindľom. Za scénou je „bazén“, akcie pod holým nebom, trhy a bazáry tak môžu prebiehať tu. Vedľa divadla v nárožnej bielej budove postavenej na kamennom sokli stojí infocentrum, v horných podlažiach počuť zvuky hudby a tanca. Voľný čas tu budú tráviť deti, aj seniori.
Tvar budovy postupne prechádza celým územím až na koniec ulice v podobe Hotela Kerling. Tento dlhý hotel s dvojlôžkovými, trojlôžkovými a štvorlôžkovými izbami má aj dva vonkajšie apartmánové domy, reštauráciu s terasou, bar, wellness a spa centrum. Foyer, ktoré tvorí jadro a stred hotela je presklenné so súvislým výhľadom do záhrady a na apartmánové „betonové dvojičky“. Do foyer je vsadený hlavný schodiskový tubus, ktorého hmota prestupuje skrz všetky podlažia hotelu. Ako komín sa prepisuje j do strechy vo funkcii svetlíku, ktorý prináša svetlo celému schodisku. Na námestíčku pred hotelom je kukátko ako súčasť objemu svetlíku, cez ktorý možno nazrieť do galérie pod zemou. Tá má pri vstupe bookshop a kaviareň a jej strecha tvorí verejnú záhradu.
Tretia časť projektu je venovaná bývaniu a malým dielňam, ktoré sú sučasťou každého z domov, kde možno začať podnikať po svojom. Menšie radovky sú rodinné domy, tie väčšie ako domy bytové. Z druhej strany fasádu obmýva dnes zatrubnená riečka Šiavnička. My túto riečku odkrývame a vytvárame tak jediný vodný prvok v meste.
Pod celým územím je podzemné parkovisko. Z neho sú vedené jadrá do jednotlivých častí. Dve z východov sú verejné a slúžia návštevníkom a turistom. Pre zájazdové autobusy je určená plocha pred vstupom do podzemného parkoviska, kde raster stromov poskytuje tieň a určuje parkovacie miesta.
Pri zasahovaní do tak citlivého a špecifického prostredia je treba nahliadnuť do histórie a nechať sa inšpirovať tradičnou architektúrou v danej lokalite, aby zostala zachovaná atmosféra miesta, jeho malebnosť, no zároveň mestský ráz. Preto sa snažíme v čo najväčšej miere využiť lokálne materiály, ako sú kameň, šindeľ, omietka, drevo a kovové a zlaté detaily ako odkaz k banskej minulosti mesta. Ako kontrast a prejav súčasnosti nechýba ani betón.