11.

Vítěz

Marek Nedelka/ Tři bratři pro Dolinu// JFK#11

vítěz JFK#11
Marek Nedelka/ Tři bratři pro Dolinu
3.ročník FUA
atelier Ing.arch. Radka Suchánka, Ing.arch.Dott. Petra Janoše a Ing.arch. Vladimíra Baldy

 

Tři bratři pro Dolinu

Možnou cestou pro Španiu Dolinu je rozvoj po drobných, cílených krocích. Nespornou výhodou vesnice je krása okolní přírody a zároveň vesnice samé. Problémem to, že vesnice neví, co nabídnout. Chci do vesnice přivést aktivní rodiny s dětmi, sportující party kamarádů, tvůrčí lidi, intelektuály, lidi hledající. Nazval jsem to aktivní a sebepoznávací turistikou. Mým řešením, jak toho chci dosáhnout, jsou tři nevelké objekty, které se úzce vážou na můj primární záměr protáhnout nedalekou běžkařskou trasu Šachtičky – Donovaly. Myslím, že v osobě běžkaře (v létě chodce, cyklisty) se protínají všechny vyjmenované skupiny. Mé tři navrhované objekty – bratři jsou s fenoménem běžkování spojeny. Když používám slovo bratr, není to náhodně. Objekty na sebe navazují nejen po programové stránce ale také, co se konstrukčních a architektonických prvků týče. Bratry z nich dělají na černo natřené šindelové fasády, konstrukční rastr a konstrukce tesařsky spojovaných krovů. A hlavně jsou všechny tři na stejné trase.

Prvním objektem jsou lázničky. Dům stojí u bánského tajchu, v údolí mezi haldou a kopcem, na kterém stojí kostel. Lázničky jsou osově souměrné. Vypadají jako dvě černá těžká křídla havrana, který chce z údolí vzlétnout. Jednak je to kvůli tomu, že prostřed

kem domu přivádím do objektu vodu, která mi plní dva malé bazény a sprchu, druhak také kvůli dvěma velkým oknům, kdy jedno s respektem hledí na haldu, druhé s pokorou na kostel. Dvě dominanty Španej Doliny. Objekt je dělen osově na saunu a bazény, které se vytápějí lázeňskými kamínky na dřevo.

Druhým objektem je myslivna. Myslivna od slova, myslet, přemýšlet. Stojí v kopci u haldy. Formou objektu se jedná o věž, která slouží jako dlouhodobě pronajímatelný prostor pro tvůrčí osoby, které se rozhodnou odjet z města a pracovat na své nové knize či CD v klidu, v srdci slovenské přírody. Mohou tak vyrážet do kopců za inspirací, hledět od pracovního stolu ve třetím patře z velkého okna nebo využít právě lázničky. V objektu je vše, co člověk nezbytně potřebuje.

Třetím objektem je noclehárna. Jedná se o dům zčásti zapuštěný ve svahu u haldy, podobně jako myslivna. Je to objekt, který je osově souměrný ve všech třech směrech. Má betonové nižší podlaží, kde lidé spí a vyšší dřevěné podlaží pro společné večery kamarádů, otců s dětmi, kteří přijeli své děti učit „běžkovat“.

Moc si přeji, aby do Doliny začali jezdit lidé, kteří se budou vracet. Lidé, kteří si budou všímat krás Malé Fatry, v hospodě si u piva s místními vymění životní zkušenosti, získají zpět ztracenou energii. Současná architektura v Dolině by měla být zprostředkovatelem kvalit toho krásného místa.