Martin Holba/ K lesu zády, k sálu čelem// JFK#11

nominace JFK#11

atelier Ing.arch. Radka Suchánka, PhD., Ing.arch.Dott. Petra Janoše a Ing.arch. Vladimíra Baldy

Martin Holba/ 2.ročník/


Špania Dolina je obklopená horami, doly, šachtami, bílými omítkami, potoky, tajchy, medvědy, studenty architektury a uprostřed něco chybí. Růst vesnice určovala po staletí příroda jak kopci, tak svým nerostným bohatstvím. Dnes je uprostřed bývalého centra zpracovávání rudy prázdno.

Prokládám tímto rovným územím pravidelný rastr, který mi pomáhá uchopit celé místo. Mřížka navazuje na osu údolí a okolní cesty. Svou jednou stranou dotváří náves. Zde jsem umístil dům, který se otevírá sám do sebe. Polovina objektu slouží po celý rok jako kavárna. Druhá půlka je příležitostně použita jako sál, divadlo, galerie nebo tělocvična. Objekt se dá pro různé příležitosti uzavřít velkými kovovými vraty, případně propojit s kavárnou. Po většinu času je však dům průchozí a propojuje tak náves s přilehlým prostorem – obecním dvorem. Na konci tohoto prostoru se nachází podlouhlá hmota školky, která je vnitřně dělená po čtvercích rastru. Velká část obecního dvoru slouží jako její zahrada. Uprostřed dvora se nachází altán s vyhlídkou a ohništěm. Je přístupný všem a je vidět široko daleko. Oheň přiláká poutníky. Potok a posléze schodiště je dovedou až ke stolu. Poslední objektem je hasičská zbrojnice. Její umístění u silnice směřuje vozidla směrem na náves a celý prostor uzavírá. Průhledové osy a měřítko rastu jsou navrženy tak, aby se celý prostor propojil s vesnicí. Špania Dolina s přílivem nové energie rastr pohltí a prolne se do něj.