16.

Vítěz

Jan Kurz / Novohradská poutní krajina // JFK#16

VÍTĚZNÝ PROJEKT JFK#16
Jan Kurz, diplomová práce
Novohradská poutní krajina
Ateliér Suchánek/Janoš

 

Jak nálezt a zhmotnit identitu konkrétní krajiny? Jak se v ní naučit číst? A jak
naznačit její budoucnost? Při hledání odpovědí na tyto a jiné otázky zjistíte, že nelze
využívat běžné nástroje sloužící k mapování ani nástroje urbanistické vytvářející
plány strukturální, územní a regulační. Odpovědí by měla být myšlenka uchopitelná
všemi, kteří s onou krajinou blízce souzní i těmi, kteří se o ni dovídají pouze z
doslechu. Je ale možné něco takového vůbec prezentovat?
Novohradské hory vnímá okolí jako místo s krásnou přírodou. Lidé, kteří zde žijí a
mají k nim hlubší vztah, však vědí o místech, která dnes na mapách už většinou ani
nenajdete a která v každém z nich vzbouzejí různé dojmy a pocity. Měli bychom s
těmi místy pracovat nebo je nechat zaniknout úplně? A čím mohou být důležitá pro
kulturní bohatství?
Jaké je měřítko a tempo krajiny? Co to vůbec krajina je? Co znamená pojem
„domov“, co „region“ a k čemu nám jsou dobré hranice? Jak chránit, co je nám
blízké, jinak než legislativním aparátem? A jak nevytvářet skanzen, ale krajinu
lidskou, přírodě blízkou a krajinu vhodnou pro život a pro práci?
Tato kniha by měla pomoci s hledaním o dpovědí, ale možná vytváří mnohem více
otázek. Berte jí tedy jako příležitost k zamyšlení a projděte se krajinou, která je
jednou z mnoha a přesto jedinečná.