Jiří Lukáš / Centrum Jablonného v Podještědí // JFK#16

Nominace JFK#16
Jiří Lukáš, diplomová práce
Centrum Jablonného v Podještědí
Ateliér Buček/Horatschke

 

ANOTACE

Cílem diplomové práce bylo definovat kritické body a úhelné kameny a zpracovat jejich možná
řešení. Součástí práce je návrh hlavního náměstí města, prostranství před bazilikou sv. Vavřince a
zpracování prostoru hradeb. V rámci práce je řešen i bývalý kostel Narození Panny Marie a jeho
rekonverze v knihovnu. Návrh využívá potenciálu města a pomáhá jeho regeneraci reálným
řešením.