3.

Vítěz

Michal Krejčík/ Krokodýl na Letné// JFK #3

Michal Krejčík

ateliér: prof.Ing.arch.akad.arch. Jiří Suchomel / Ing.arch. Martin Šaml

Praha je dvacet let od změny politického režimu a vztahů mezi lidmi. Praha se změnila, ožila. Město nadšeně vítalo vlnu západoevropských turistů, kteří si přišli prohlédnout dlouho uzavřenou galerii Sovětského svazu, před tím než bude nadobro zrušena. Po vzoru západu se budují nové obchodní čtvrtě. Doprava zhoustla. Plánuje se silniční obchvat kolem Prahy. Uvažuje se o stavbě nových výškových budov. Město se vyvíjí /jako vždy v historii/ polycentricky, jako několik měst, ale jejich optickým centrem zůstává stále Pražský hrad s Hradčany. Bohatství a unikátnost prahy s charakteristickým géniem loci se nachází v relativně úzké lokalitě na dvou březích Vltavy, v okolí Karlova mostu. Komunistický režim už neutlačuje svobodu lidí, ale zdá se, že je vnímán jako nostalgická vzpomínka. Čepice sovětské armády se v uličkách starého města podbízejí turistům společně s matrjoškami, s tričky s Che Guevarou a symboly bývalé totalitní moci. Praha se stala zkamenělou galerií „Eastern Europe“ vsazenou do středověkých prostor. Ulice a večerem potemnělá náměstí vytvořila kulisu pro akční filmy situované hluboko za železnou oponu… J. Rudiš napsal, že Praha je „zakonzervované město pivní idyly“… Na Karlově mostě se skupinka cizinců v tričkách „drinking team czech republic“ fotografuje s panoramatem Hradčan… Praha příliš spoléhá na své historické památky a jako by zapomíná žít současností. Praha je město žijící mezi nostalgickou vzpomínkou na to, co už není a tím, co dosud nepřišlo… Praha nemá žádnou vizi co dál, co bude v budoucnu. Žádné myšlenky, kam by měl směřovat její vývoj. Zůstává tak otázka… Kde je „zářivá“ architektura reagující na prostředí svobody? Kde je nadšený stavební boom, který zaznamenal například Berlín po pádu zdi?? Kde jsou „jasné“, svobodomyslné a odvážné plány lidí, kteří se mohou po dlouhé době útlaku znovu volně nadechnout??? Praha je na prahu třetího tisíciletí… co se může změnit?

Návrh nové pražské lineární čtvrti v zeleni vznikl z iniciativy prezidenta Václava Havla jako studentský projekt Michala Krejčíka na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci v ateliéru prof. Ing. arch. akad. arch. Jiřího Suchomela za odborné konzultace prof. Ing. arch. Miroslava Masáka.


Praha je dvacet let od změny politického režimu a vztahů mezi lidmi. Praha se změnila, ožila. Město nadšeně vítalo vlnu západoevropských turistů, kteří si přišli prohlédnout dlouho uzavřenou galerii Sovětského svazu, před tím než bude nadobro zrušena. Po vzoru západu se budují nové obchodní čtvrtě. Doprava zhoustla. Plánuje se silniční obchvat kolem Prahy. Uvažuje se o stavbě nových výškových budov. Město se vyvíjí /jako vždy v historii/ polycentricky, jako několik měst, ale jejich optickým centrem zůstává stále Pražský hrad s Hradčany. Bohatství a unikátnost prahy s charakteristickým geniem loci se nachází v relativně úzké lokalitě na dvou březích Vltavy, okolo Karlova mostu. To ostatní je už jen /až na solitérní výjimky/ bezcharakterní hmota, jakou disponuje každé větší město. Komunistický režim už neutlačuje svobodu lidí, ale zdá se, že je vnímán jako nostalgická vzpomínka. Čepice sovětské armády se v uličkách starého města podbízejí turistům společně s matrjoškami, s tričky s Che-Guevarou a symboly bývalé totalitní moci. Praha se stala zkamenělou galerií „Eastern Europe“ vsazenou do středověkých prostor. Ulice a večerem potemnělá náměstí vytvořila kulisu pro akční filmy situované hluboko za železnou oponu… J. Rudiš napsal, že Praha je „zakonzervované město pivní idyly“… Na Karlově mostě se skupinka cizinců v tričkách „drinking team czech republic“ fotografuje s panoramatem Hradčan… Praha příliš spoléhá na své historické památky a jako by zapomíná žít současností. Praha je město žijící mezi nostalgickou vzpomínkou na to, co už není a tím, co dosud nepřišlo… Praha nemá žádnou vizi co dál, co bude v budoucnu. Žádné myšlenky, kam by měl směřovat její vývoj. Zůstává tak otázka… Kde je „zářivá“ architektura reagující na prostředí svobody? Kde je nadšený stavební boom, který zaznamenal například Berlín po pádu zdi?? Kde jsou „jasné“, svobodomyslné a odvážné plány lidí, kteří se mohou po dlouhé době útlaku znovu volně nadechnout??? Praha je na prahu třetího tisíciletí… co se může změnit?

Návrh nové pražské lineární čtvrti v zeleni vznikl z iniciativy prezidenta Václava Havla jako studentský projekt Michala Krejčíka na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci v atelieru prof. Jiřího Suchomela za odborné konzultace prof. Miroslava Masáka.