24.

Vítěz Architektura

Jan Lebl / LÁZNĚ // vítěz JSK#24

Diplomová práce / architektura a urbanismus / …


Lázně

Hnědouhelné povrchové doly v Sokolovské pánvi se rozprostírají jen deset kilometrů od centra Karlových Varů. V ochranném pásmu karlovarských termálních vod. Jsou trnem v oku všem, kteří se o tyto prameny starají. Jen jedno špatné kopnutí může znamenat katastrofu nedozírných následků. Tak jak se to stalo na konci 19. století. Průval termálních vod v jednom hlubinném sokolovském dole způsobil razantní pokles vydatnosti i nejcennějšího karlovarského pramene – vřídla. Chci přemýšlet nad alternativní budoucností dolu. Po ukončení těžby se předpokládá již klasické a ověřené zatopení vzniklé jámy vodou, úprava okolí a vytvoření atraktivní rekreační lokality. Zahlazení stop. Hnědouhelné doly ale skýtají jedinečný potenciál v termálních pramenech, které je možné zachytit na jejich dně. Lázně. Lázně a měsíční krajina, krajina vytržená ze světa, který
známe. Fascinující kontrast, jedinečná příležitost.


Hodnocení poroty :

Projekt pana Lebla je výjimečným přístupem, jak člověkem zdevastované krajině navrátit nový smysl. Paradoxně, opět do služeb lidského využití, ale přesto citlivým způsobem. Až postapokalyptické pojetí lázní hraničí s utopií. Návrhu ale předchází důsledný rozbor, zabývající se širokým spektrem problematiky, který vrací projekt zpět na zem a potvrzuje kvalitu myšlenky. Porotu projekt zaujal jak vizuálním zpracováním, tak také vizionářským přístupem k aktuálnímu citlivému tématu, degradace scenérie lidskou činností.

Virtuální výstava projektů