Helena Herzánová / DENIM CITIES // JSK#24

2.ročník / umění / ateliér Stolín Vlachynská


DENIM CITIES

konzum
rychlá móda
dháka
znečištění vody
vykořisťování
„třetí svět“
zánik měst
cena lidské práce

téma.
téma, které potřebuje /re/akci.
téma, které většinová společnost přehlíží.
téma.
vyjádření.
vyjádření, které apeluje na neznalé, ale neurazí ty znalé.
vyjádření, které vypráví příběh prostoru, ale i tvoří prostor příběhu.
vyjádření, které lze aplikovat v různých formách, velikostech, četnosti a situacích.
vyjádření, které může být trvalým zásahem do veřejného prostoru, ale i časem omezená instalace v interiéru či exteriéru.
vyjádření.