Barbora Schiffmanová, Dominik Bokr / KARLÍN// JSK#24

2.ročník / architektura a urbanismus / ateliér Buček Horatschke


Karlín

Náš projekt do pražského Karlína pracuje s jednoduchým rozložením tvarů v lineární a částečně horizontální úrovni. Lineární hmoty zrcadlící protější zástavbu, tvoří ve střední části průhled, respektující Peckovu ulici. Do průhledu umisťujeme věž. Je tváří objektu, spojujícím prvkem ulice a vnitřního prostoru a strážcem náměstíčka. V zadní části, oddělené třemi hmotami, umisťujeme tři terasy, výškově rozstupňované v závislosti na jejich otevřenosti veřejnosti. Ulice nabízí přístup do restaurace, multifunkčního sálu, obchodu a cestu po schodišti na první terasu – náměstíčko. Je místem střetu pohybu těch, co přichází, prochází a těch, co zde bydlí. Dále poskytuje přistup k lávce skrz podchod a schodištěm na vyšší, západní terasu. Je zamýšlena jako poloveřejný prostor, výškově oddělený tak, aby nestínil. Na ní stojí hmota, akomodující provoz spojený s a provozovaný cohousingem. Východní terasa převyšuje první dvě, čímž se izoluje jak od nich, tak od trati, chytá nejvíce světla a stává se soukromým prostorem obyvatel cohousingu. Její přímé napojení na patro couhousingu tvoří jeho exteriérový element s malými předzahrádkami, komunitní zahradou a místem pro odpočinek a socializaci. Cílem projektu bylo co nejlépe oddělit nebo spojit provozy dle potřeby, zachovat industriální ráz Karlina a vytvořit kvalitnější prostředí.


Hodnocení poroty:

Návrh objektu, v pražském Karlíně, reprezentuje kvalitní zpracování developerského zadání. To ještě více utvrzuje fakt, že je dílem studentů teprve 2.ročníku, slečny Schiffmanové a pana Bokra. Nejen, že se obdivuhodně zhostili poměrně rozsáhlého měřítka, kvalitně pracují s hmotovým řešením, které nabízí rozmanité prostory pro různorodé využití komunity, tak také uvažují v urbanistickém kontextu, kdy v návrhu nabízí propojení vrcholu Vítkova, s řešeným územím, pomocí lávky.