Eliška Kováříková / Přestavba majáku na hotel v Syrakusách, Itálie // JFK#16

Nominace JFK#16
Eliška Kováříková, 4. ročník
Přestavba majáku na hotel v Syrakusách, Itálie
Ateliér Hendrych/Janďourek

 

ZADÁNÍ

Zadáním je přestavba a dostavba komplexu majáku na útesu Murro di Porco nedaleko sicilského města Syracusy na hotelové zařízení. Návrh má podpořit jedinečnost místa, jeho přírodní kvality a současně respektovat vlastní objekt majáku. Součástí práce je mimo jiné také specifikace charakteru hotelu.

PROGRAM

Hotel je místem pro specifické rezidenty,kterým klid a prázdnota prostředí vyhovují. Přijíždějí sem lidé, kteří si chtějí odpočinout, nabrat energii a soustředit se na sebe. Samota majáku a meditativní výhled na útesy a moře je pro tento účel ideální. Na tomto základě jsem se rozhodla navrhnout na útesu hotel uzpůsobený pro cvičení jógy. Dům poskytuje návštěvníkům ubytování, stravu a především prostor pro cvičení a relaxaci.Nenachází se zde jeden stálý jogín, který by vyučoval příchozí. Naopak sem přijíždějí cvičící se svými vlastními lektory. Ve většině případech tvoří návštěvníky páry. Lekce jógy probíhají dvakrát až třikrát denně. Zbytky dny se návštěvníci věnují relaxaci, chození po útesech, či výletům po okolí.

KONCEPT

Navržený dům je současně platformou rozšiřující maják. Dům je vetknut do skály. Je pokračováním krajiny. Je volně průchozím, bez dveří, bez zábran. V centrálním prostoru je voda a nebe nad ní. Okolní stěny átria jsou holé, nejsou zde žádné dveře. Všechny vchody jsou skryty v bočních chodbách. Jde o intimní, klidný prostor akcentující propojení s krajinou.

PROVOZ

Dům definuje podlaha a strop. V domě se nacházejí 3 uzavřené objekty (domy v domě) – cvičební sál a dva ubytovací objekty s komunikací. Tyto objekty vymezují centrální prostor, atrium se třemi bazény. S platformou o patro víš je objekt propojen dvěma schodištmi – jedním jednoramenným s bezbariérovým výtahem a druhým dvouramenným, které prochází celým objektem od platformy až do podzemního podlaží, ktere zabezpečuje protipožární únikovou cestu. Toto schodiště Objekt je částečně podsklepen. V podzemním podlaží se nacházejí technické místnosti, prádelnaa sklady.

V objektu se nachází 7 dvoulůžkových pokojů, přičemž 2 jsou bezbariérové. pokoje jsou členěny na předsíň, koupelnu a ložnici. Okna ložnic směřují do krajiny. Předsíň i koupelna jsou osvětleny světlíkem.