Patrik Kovaľ / Štátna vedecká knižnica v Prešove // JFK#16

Nominace JFK#16
Patrik Kovaľ, bakalářská práce
Štátna vedecká knižnica v Prešove
Ateliér Buček/Horatschke

 

Lokalita

Mesto Prešov

(maď. Eperjes, nem. Preschau, rusín. aj ukr. Prjašiv, rus. Prjašev, poľ. Preszów, lat. Fragopolis)

Krajské mesto ležiace v Prešovskom kraji. Počtom obyvateľov 90 187 je Prešov tretie najväčšie mesto na Slovensku. Má štyri katastrálne časti: Prešov, Šalgovík, Solivar a Nižná Šebastová. Leží vo východnej časti Slovenska na sútoku riek Torysa a Sekčov v Košickej kotline. Obklopujú ho Slanské vrchy z východu a Šarišská vrchovina zo západu. Je hospodárskym a správnym centrom východné- ho Slovenska. Už v minulosti, historicky od udelenia mestských práv, sa v ňom sústreďovali riadiace činnosti. Vyplýva to z jeho geografickej polohy, keďže je postavené na križovatke bývalých vý- znamných obchodných ciest vedúcich z Poľska do Maďarska a na Ukrajinu. Geograficky sa Prešov nachádza presne na 49-tej rovnobežke a jeho nadmorská výška je približne 255 m. n. m. Čo sa týka vzdelania, v Prešove pôsobí 21 základných škôl, 23 stredných odborných škôl, 9 gymná- zií a Prešovská univerzita, ktorá má 8 fakúlt (filozofická fakulta, gréckokatolická teologická fakulta, fakulta humanitných a prírodných vied, fakulta manažmentu, pedagogická fakulta, pravoslávna bohoslovecká fakulta, fakulta športu, fakulta zdravotníckych odborov). Pamiatkovú rezerváciu Prešov, zvýraznenú na obrázku schválila vláda Československej republiky dňa 11. 07. 1950.

 

V roku 2006 bola vyhlásená architektonická súťaž na novú budovu ŠVK s veľkokapacitným skladom na jednom mieste. Víťazom súťaže sa stal bratislavský ateliér SDPe. Do dnešného dňa sa nič nedeje. Pre svoj návrh som prevzal stavebný program a požiadavky z pôvodného zadania, pozmenil som však lokalitu a pozemok. Pôvodný pozemok sa nachádzal na sídlisku III., čo sa mi zdalo nie príliš dobré riešenie, a preto som využil voľnú parcelu presne za hranicou pamiatkovej rezervácie v centre mesta. Tá je lepšie prístupná zo zastávok MHD a nachádza sa v tichšej časti mesta. Voľná parcela má pozdĺžny tvar a leží priamo nad zachovanou historickou hradbou mestského opevnenia. Parcelu ďalej lemuje Kmeťovo stromoradie z jednej strany a nepomenovaná ulica zo strany druhej (býv. Duchnovičova). V blízkosti nájdeme Divadlo Jonáša Záborského, Krajské riaditeľstvo policajného zboru a asi 6 stredných škôl.