Vojtěch Stoklasa / Hrádek nahoře i dole // JFK#16

Nominace JFK#16
Vojtěch Stoklasa, diplomová práce
Hrádek nahoře i dole
Ateliér Suchomel/Šaml

 

Při studiu urbánní struktury Hrádku nad Nisou je viditelný terénní zlom, nad kterým je semknuté město, a pod nímž je vysídlené sudetské předměstí vyznačující se rozvolněnou strukturou zástavby, volně přecházející do krajiny. Při zakreslení tohoto terénního zlomu do mapy je vidět v blízkosti městského centra ostroh. Ten byl uměle vytvořen v průběhu 20. století kvůli zásobování textilky Benar v úrovni 3. NP. Tím byl vytvořen výčnělek, který z hlediska fenomenologie vybízí k opoře nebo odložení čehosi.

 

Horní Hrádek
Současným centrem obce je Horní náměstí. Zkoumáme-li jeho urbánní strukturu, všimneme si kostela, ke kterému vede úzká ulička kolem radnice. Kostel, jakoby se na náměstí prostě nevešel a seděl v druhé řadě. Pokračujeme-li onou uličkou, projdeme hřbitovní branou a otevře se před námi široký oválný prostor hřbitova ohraničený zdí. Ve středu stojí chrám Páně v celé své kráse jak klenot na podnose.
Podobný zážitek nám zprostředkovává ulice Lékárnická, která je naproti kostelu přes Horní náměstí a směřuje do ulice Revoluční. Opět průchod štěrbinou v kompaktní zástavbě náměstí otevírá volné prostranství vnitrobloku. V ulici Revoluční můžeme pokračovat portálem mezi domy do ulice Starý dvůr, za kterou následuje ulice řadových domů sledujících městskou vrstevnici.
Charakterem městského veřejného prostoru Hrádku jsou úzké uličky následované otevřeným prostranstvím. Výdech je předpokladem nádechu. Nepocítili bychom uvolnění, kdybychom nezažili úzkost.

Dolní Hrádek
Naproti tomu je tu vzdušné a rozvolněné předměstí zbavené úzkosti, s plošně naddimenzovaným ortogonálním Dolním náměstím. To vzniklo během průmyslové éry, v době velkého rozmachu Hrádku, který neočekávaně stagnoval vysídlením sudetských Němců a změnou politického režimu. Náměstí, kde se měli tísnit davy lidí je prázdné a porostlé zelení. Proto je vhodné vycházet z dimenze nádechů a výdechů horního Hrádku, které strukturuje řád odpovídající dimenzi obce. V tomto vidím udržitelný rozvoj Hrádku nad Nisou.

Tovární areál
Areál firmy Benar je v těsné návaznosti na Horní náměstí přístupný úzkou uličkou, za kterou následuje uvolnění ostrohu. Potenciálem ostrohu je využití 3. NP jižního objektu areálu jako parteru horního Hrádku. Drobnými stavebními úpravami jsme schopni parterizovat i severní tovární budovu. Tento přístup vede k vytvoření jednoho velkého celku. To je vzhledem k místnímu fenoménu velkých textilních objektů kontextuální nejen v místě, ale i v širších vztazích.

Návrh
Ostroh je příležitostí k odložení významných městských funkcí podobně jako klenot na podnose. Toho lze docílit strukturou odpovídající dimenzím nádechů a výdechů horního centra a parterizací 3. nadzemního podlaží továrních budov. Sestupujícím terénem lze parterově využít i nižší podlaží. Tím bude udržitelně rozvíjeno genius loci Hrádku nad Nisou.