Alžběta Pomahačová/ Studánka// JFK#11

nominace JFK#11

atelier MgA. Petra Šmídka a Ing.arch. Jiřího Žida

1.ročník FUA TUL

.

Studánka. náhrobek. dotek lidské ruky. kontakt. vzpomínka

Je zajímavé, jak moc se stav náhrobků odvíjí od jejích horizontálnosti nebo vertikálnosti. Pokud leží volně v trávě, je na něm vidět, zda se o něj někdo stará. Pokud ne, měl by si časem najít svůj elegantní způsob, jak nenásilně splynout s přírodou. Tvarovou inspiraci jsem našla v jisté podobnosti rituálu, kterou jsem spatřovala v čištění lesní studánky. Celý koncept je založen na subtilitě, materiálové a tvarové jednoduchosti a čistotě.