Jiří Gulbis/ Víceúčelová sportovní hala do Roudnice nad Labem// JFK#11

nominace JFK#11

atelier Ing.arch. Radka Suchánka, PhD., Ing.arch.Dott. Petra Janoše a Ing.arch. Vladimíra Baldy

Jiří Gulbis/ 1.ročník magisterského studia/


situace /

proluka v historickém centru v bezprostřední blízkosti barokně upraveného gotického kostela Narození Panny Marie / proluka sevřená mezi náspem železniční trati, zbytky klasické maloměstské zástavby a klášterním areálem

koncept /

navrhuji dům, abych posílil město / živý parter do ulice s obchody a kavárnou jako měkký přechod mezi ulicí užívanou všemi uživateli města a převážně monofunkčním objektem navštěvovaným spíše uzavřenou zájmovou skupinou

architektura /

emocionální přepis zaniklé uliční fronty do nové urbanistické struktury v zájmu znovuoživení měřítka rozpadajícího se městského letokruhu / srostlice malých domů ukrývající velkorozponovou sportovní halu / prchavý otisk historických fasád

provoz /

sportovní hala vyhovující pořádání mezinárodních utkání / zázemí  sportovců / tři venkovní hřiště / administrativní zázemí basketbalové akademie / pronajímatelné konferenční prostory / hotel  pro sportovce / obchody / kavárna / kryté parkování v suterénu

 

materiály a konstrukce

ocelová příhradová konstrukce / izolační plášť ze sendvičových panelů / fasáda a střecha z patinující oceli