Michaela Říhová / Sudetskou krajinou Horního Vítkova // JFK#20

SUDETSKOU KRAJINOU HORNÍHO VÍTKOVA

Michaela Říhová

diplomová práce

vedoucí práce doc. Ing. arch. akad. arch. Jan Hendrych

Zadání diplomové práce vychází z potřeby zabývat se domovským regionem, krajinou pohraničí. Fascinace historií, která zde „čouhá“ ze země, ruinami, jež v sobě ukrývají  díl romantičnosti i hrozivé vyprázdněnosti zároveň –  fenomény, jež jsou předmětem zkoumání sudetské krajiny. Česko-polské pohraničí na severu naší země nebylo odsunem obyvatelstva zasaženo v takové míře, aby zde život zmizel úplně; území si zachovalo zemědělský ráz i jistou kontinuitu. Obec Horní Vítkov je toho dobrým příkladem. Prochází jím navíc Pašerácká naučná stezka, která na 41 kilometrech spojuje zajímavá místa v blízkosti česko-polské hranice, sama o sobě je tak dobrou výchozí linkou pro poznání života v Sudetech.
Současná tendence vracet se k obyčejnému venkovskému životu v příhraničí, které chrání relativní ostrůvky klidu, vede k nutnosti rozvoje těchto oblastí. Znovuotevírá také téma hledání vztahu ke krajině, jejíž paměť byla zásahem zvnější silně pošramocena. Jak si nedávnou historii připomínat? Jak ji interpretovat?

Cílem diplomové práce je rozvíjet úsek existující Pašerácké stezky na území Horního Vítkova. Navrhnout úpravy, které zpříjemní život místních i těch, kteří o venkov projevují čím dál tím větší zájem. Dotvořit místa pro setkávání, iniciovat nové interakce, ale především se pokusit najít nový vztah ke krajině zatížené tabuisovanou historií minulého století.

Koncept/záměr

Nová vrstva. Interpretace procházení krajinou.

2 linie, jejich křížení a uzlové body.

Linie

a. vertikála

Tvrdá kulturní cesta

podpoření spojení dvou historicky a kulturně významných míst – kostela a restaurace na Výhledech; zpevnění cesty, lemování, označení důležitých vstupů, vytvoření místa zastavení;

b. horizontála

Měkká panoramatická cesta

jako odpověď na Výhledy bez výhledů; zpříjemnění průchodu a průjezdu stezkou v souladu s územním plánem obce, zpevnění cesty, lemování, podpoření horizontality

Uzlové body

I. kostel

Kulturní bod, shromaždiště, navrácení důstojnosti prostranství u kostela, symbolické místo kolektivní paměti;

II. křížení

Očištění místa a podtržení figury stromu na křižovatce cest, zpomalení, rozhled, zdůraznění významu místa i pro pohled z dálky;

III. kopec

Vyvážení nové a staré vrstvy, obova fragmentů z minulosti, symbolická vzpomínka

IV. brána

Zvýraznění hranice rozlehlosti a intimnosti, hranice obce; vymezení, panoramohledna;

V. mlýn

Posílení místa coby dominanty obce, umělý remízek, úkryt pro vzpomínku;

VI.statek

Využití potenciálu místa, obnova pohostinství, nové východisko pro poznávání krajiny, místo odpočinku a setkávání, návrat k obyčejnosti.