Vyjádření poroty JFK#20

Vyjádření poroty JFK #20

Porota rovněž oceňuje vysokou úroveň propracovanosti bakalářských a diplomového projektu z ateliéru Jiřího Suchomela. Na liberecké fakultě bylo vždy dobrým zvykem, že se studenti z nejnižších ročníků intenzivně učili od svých starších a zkušenějších kolegů z vyšších ročníků. Úroveň bakalářských a diplomových projektů by myslím pro studenty nižších ročníků měla být dobrou zprávou. Mají se stále od koho učit. Máme radost, že Jiří Suchomel ve svém ateliéru stále udržuje laťku profesní kvality, která se možná postupem času dokonce posouvá vzhůru.

 

Za zmínku stojí:

Bytový dům v Ostravě (Horvátová, Staněk – ateliér Fránek, Raková)

základní škola Smíchov (Málek – ateliér Hendrych, Janďourek)

koncepční přístup, model kruh (Králíková – ateliér Balda, Žid)

design Vivacity (Hybšová – ateliér Loskot)

 

Sudetskou krajinou Horního Vítkova – Michaela Říhová (ateliér Hendrych, Janďourek)

Porota oceňuje vyčerpávající analýzu, srozumitelnou prezentaci a záměr jemné práce s krajinou. Autorka správně pojmenovává důležité momenty, výhledy do krajiny, a vyzdvihuje významné osy. Nebezpečné téma krajinné architektury však přivede mnohé autory do schizofrenní situace, kdy po důsledné studii místa zjistí, že nejlepším řešením je mnohdy nedělat nic.

 

Santa Catarina Art Center – Anna Hrušová (ateliér Jiří Suchomel)

Zadání tohoto druhu vyžaduje velkou míru sebekontroly. Nejde v tomto případě o uklidněnou architekturu, ale spíše o soubor jednotlivých malých zásahů. Někdy jde o ubírání, někdy o přidávání, vždy je ale odůvodněno analýzou jednotlivých vrstev a konstrukcí.

 

Základní škola Lošbates – Tobiáš Hrabec (ateliér Suchánek, Jánoš)

Porota oceňuje propracovanost a profesionální úroveň návrhu autora ve všech úrovních projektu. Od celkového konceptu, urbanistického, architektonického a krajinného řešení, až po materiálové zpracování a detail. Pavilónová lineární sestava s hmotnějšími propojkami významnějších funkcí je přes svou půdorysnou rigidnost prostorově značně bohatá. Porota rovněž vysoce hodnotí srozumitelnost prezentace. Projekt svou úrovní směle konkuruje diplomním projektům magisterského studia.

Návrh na komunitní centrum a bydlení pro seniory – Alžběta Pomahačová (ateliér Hendrych, Janďourek)

Návrh na komunitní centrum a bydlení pro seniory Alžběty Pomahačové překvapivě a zároveň téměř přehlédnutelně vrací do hry momenty jako jsou prostota, klasická proporce, ztišení vnitřního prostoru. Jednoduchý čtvercový půdorys hlavní budovy s atriem spolu s použitím prvkům italského jižního stavitelství a stísněným vnitřním ochozem se jeví jako velmi vhodně zvolený způsob uvažování o povaze a potřebách podobného objektu.

 

Porota vybrala vítěze: Galerie Stěna – Pavla Zemanová (ateliér Loskot)

Porota tak nakonec první místo udělila projektu Galerie Stěna. Právě těch několik zdánlivě pasivních až nevinných bílých metrů čtverečních možná představuje  přesně to místo setkání a otevřeného dialogu mezi studenty umění, designu a architektury, které shledáváme tolik potřebným. Galerie Stěna je prostor, který je momentálně kurátorován studentkou Pavlou Zemanovou z ateliéru Richarda Loskota. Během jediného semestru se střídají tři samostatné výstavy s jedním zajímavým koncepčním detailem: projekty se na sebe vrství, nic se v průběhu semestrů ani dalších vernisáží nedeinstaluje, jednotlivá díla, výstupy, prezentace spolu nevyhnutelně komunikují, překřikují se, doplňují. A tak možná asi nejstručněji řečeno: Galerie Stěna pro nás představuje gesto, které hledáme. Projev nikým nežádané, nezadané, nenucené a neunavené aktivity, takový malý symbol mezioborového dialogu a především, jak doufáme projekt, který je na samostatném počátku a bude postupně růst nejen  jako přemostění mezi všemi obory na FUA, ale také potenciální pomocná ruka mezi fakultou a světem “tam venku”, který ať chceme nebo ne, tak nějak vždy existovat bude …