Matěj Tobiáš / Studentský klub a výstavní centrum pro TUL // JFK#20

Cena publika JFK#20
Matěj Tobiáš, 2.ročník
Mezi kmeny, studentský klub a výstavní centrum pro tul
Ateliér Hendrych, Janďourek

[pamd]

Koncept vzniku výstavních prostor a studentského klubu v areálu Technické univerzity vznikl na základě tendence univerzity přilákat více studentů. Ti dnes často raději volí například ČVUT. Výstavní prostor umožňuje univerzitě efektivně prezentovat své projekty a výzkumy. Návštěvníci tak například při dnech otevřených dveří mohou vidět jak její běžný chod, tak i dlouhodobé výsledky.

Studentský klub pak poskytuje studentům příjemné prostředí pro práci a učení, možnosti setkávání a týmové práce, mezioborovou spolupráci, ale také jen prostý oddych, nebo odreagování, nebo dokonce kulturní akce.

Tyto dvě prostředí jsou spojené kavárnou, mírně se prolínají a vzájemně si pomáhají. Studenti mají možnost inspirovat se úspěšnými projekty a motivaci sami vystavovat. Výstavní prostor pak dvěma „boxy“ vstupuje přímo do studentského klubu, což umožňuje vystavovat například výsledky workshopů, pro které univerzita shání další účastníky. Externí návštěvníci při prohlídce výstav zároveň vidí studentské prostředí. V kavárně se pak mohou setkávat a získávat tak širší přehled o studiu na TUL.

Místo, na kterém objekt stojí, je v současnosti jen zvláštně definovaným parkovištěm utíkajícím do svahu, avšak má také řadu kladů. Stojí v blízkosti budovy rektorátu, jakožto srdce univerzity a zakončuje hlavní křižnou severojižní ulici. Jižní strana se tak může otevírat do ulice, zatímco ta severní se rozplývá v přírodním lesním prostředí. To akcentuje tvar budovy, který vybíhá mezi kmeny stromů a uzavírá se do čtvercového půdorysu s vnitřním dvorem a maximalizuje tak fasády v přírodní části.

Hlavní prostory výstavního centra tvoří 25m dlouhý „most“ který svou horizontálností kontrastuje objekt rektorátu, nepřevyšuje jeho důležitost, a otevírá se do ulice jako velká výloha. Pod tímto mostem se nachází hlavní vstupy do budovy a krytý klidný předprostor, který by jinak chyběl z důvodu blízkosti přilehlé komunikace. Pohled z ulice pokračuje pod mostem plynule do dvora, ve kterém zůstávají vzrostlé stromy, jež tak dále tvoří čelo Studentské ulice. Charakter dvora se mění od kaskádovitých platforem v prudší části přiléhající k ulici směrem dolu ze svahu, kde přechází ve volný terén a navazuje na zdejší lesní pěšinu. Kolem dvora obíhá vyvýšený ochoz, do nějž mohou expandovat vnitřní prostory. Samotné rozložení výstavního centra lze měnit dočasnými příčkami podle konkrétní instalace. Kromě hlavních sálů nabízí v prvním podzemním podlaží i místnost pro velkoplošnou projekci.

Vstup do studentského centra vede samozřejmě přes kavárnu, na ní navazuje auditorium v běžném provozu sloužící jen pro pohodlné posezení. Můžou se zde ale konat přednášky, promítání, koncerty, divadelní i jiná vystoupení, která zde mohou studenti zdarma pořádat.

K jižní fasádě a do dvora se otevírá velký otevřený odpočinkový prostor, kde je možné zahrát si stolní fotbálek, kulečník, nebo jen posedět na pohodlných polštářích. Prostor je možné v parných dnech otevřít dvěma velkými posuvnými okny a spojit ho tak s ochozem. Kolem tohoto prostoru se prostor člení a vznikají zde tak klidná zákoutí, výstavní box, nebo prostor s pingpongovým stolem.

V 2.NP na auditorium navazuje otevřená pracovní část s velkými stoly, jež plynule přechází v uzavřenější směrem ke studentské kuchyňce a místnosti s počítači a tiskárnou. Z vrchu auditoria lze vstoupit na rozsáhlou střešní terasu a zaplést se do cestiček mezi bylinami.

V 3. NP je umístěno 5 kanceláří pro studentské organizace a 1.PP tvoří technické místnosti, ale i sprchy pro studenty a na ně navazující úschovna s drobným intimnějším posezením navazující na terén ve dvoře.