Martina Kocurišinová

projekt ke stažení


Zeleň / Monument

Dve myšlienky tvoriace základ urbanistického návrhu hrany mesta Brno. Zeleň tvorí základ, výkres a monument typický prvok v danej okrajovej obytnej štruktúre symbolizujúci ukončenie mesta, jeho vytýčenie. Takýmto abstraktným ohraničením mesta získam viac možností prilákať do mesta viac turistov a vytvárať tak množstvo turistických, cyklistických trás. Pre mnou navrhnutú obytnú štruktúru som ako vytyčovací bod zvolila zvonicu, ktorá je dominantou celého územia. Os vedúca od centra mesta až k zvonici predstavuje hlavnú tepnu územia s kultúrnym vyžitím, občianskou vybavenosťou a množstvom iných funkcií. Pôvodné skleníky stojace na tejto osi som ponechala, obnovila a v jednom vytvorila hydroponické pestovanie, v druhom sa nachádza food market. Týmto sa ponechal genius loci poľnohospodárskeho miesta.