Kristina Horváthová / JFK#25

projekt ke stažení


Předmětem soutěže je řešení novostavby velešínského Spolkového domu, který vznikne na místě dnešního kulturního domu “U Zlaté podkovy” v uliční frontě tvořící horní hranu náměstí J. V. Kamarýta, v atraktivní pozici naproti městskému úřadu. Spolkový dům by se měl stát místem, kde se bude odehrávat intenzivní městský spolkový, sportovní a společenský život, bude tedy především domem místních obyvatel. Svým umístěním poskytne obyvatelům Velešína prostor pro široký rozsah aktivit v blízkosti jejich bydliště, lokální identita celku bude posílena.

Zvenčí na sebe dům nijak zvlášť neupozorňuje, hmota výškově kopíruje okolní zástavbu. Fasáda, tvořena ve dvou pásech zvětšujícími se kanelurami, předpovídá rytmickou logiku a skladbu domu. V rámci hlavní náplně objektu je navržena pasáž skrze celou parcelu, která propojuje náměstí J.V. Kamarýta s veškerou občanskou vybaveností situovanou za daným blokem a zároveň navazuje na stávající cestu jdoucí skrze pozemek, která je v tuto chvíli přístupná pouze z druhé strany. Tato pasáž se tak stává stěžejním bodem, který formuje celý návrh spolkového domu. V parteru dělí objekt na dvě části – vpravo (z pohledu východního) možné pronajímatelné plochy, vlevo foyer s návazností na náměstí a restauraci, situovanou v zadní části domu a otevírající se do dvora. Napříč patry je dům propojen schodištěm a výtahem, vetknutými v půlkruhových “výřezích” po bocích kolmo k ose domu. Tyto výřezy vytvářejí, v domě ojedinělý, silný geometrický prvek, který na sebe upozorňuje jako na důležitý komunikační bod. Víceúčelový sál je situován do 2.NP, tím nechává volný prostor parteru. Vzhledem k tomu, že bude nejčastěji využíván pro sportovní účely, v něm není třeba přílišného zasklení, stejně tak vizuálního kontaktu s venkovním prostorem. Velký sál se tak oproti parteru uzavírá do sebe. Pro potřeby plesových sezón a jiných kulturních akcí se na patře nachází také šatna a příležitostní bar. Malý sál se nachází ve 3.NP a je propojený se střešní terasou. Ta vzniká uskočením hlavní hmoty nad úrovní 2.NP a kopíruje hřeben sedlových střech okolní zástavby. Dvůr není jen pomyslnou zkratkou skrze celý blok, ale také místem odpočinku a klidu. Při vstupu na dvůr skrze pasáž, se nám jako první odhaluje roh betonové plošiny ukončené tektonicky pevným stromořadím. Tímto plošina se zahradou nabývá charakteru dominantního vetknutého objektu, který svou prezencí láká k jeho využití.