Vojtěch Borsík

projekt ke stažení


Klidné vesnické prostředí. Údolí, kde se bude tvořit, má imaginativní krajina. Poznání přírody z jiného úhlu. Začal jsem si
vytvářet papírové koláže, které vyobrazovaly různá uspořádání imaginativní krajiny. Zvolil jsem část koláže, kde si člověk mohl představit, že se může ukrýt. Postupně jsem si hrál
s tímto tvarem. Rozloženým i složeným. Plášť fantazie je místo, kde se můžou děti i dospělí schovávat, běhat, odpočívat.
Odkaz na dětství a tvorbu příbytků vytvářené z přírodnin.