Markéta Kášová

projekt ke stažení


BOD ZLOMU

Zadáním pro mou práci byla „Imaginativní krajina“. Zvolila jsem lokality sídlišť v mém rodném městě. Konkrétně jsem tedy nakonec vybrala sídliště, na kterém jsem jako dítě žila, neboť je už po dlouhá léta prostor uprostřed něj naprosto bez využití.
Cílem mé práce od počátku bylo, aby řešení prostoru bylo monumentálního rázu, minimalistické a s použitím vodních prvků. Postupem času kdy jsem řešila, jak prázdné místo mezi panelovými domy zaplnit, více a více jsem přecházela do land artu. Více a více
jsem pracovala s konceptem zvýšení a snížení terénu, až sem dospěla ke konceptu, který již přede mnou použila Izraelská umělkyně Tanya Preminger. Koncept jedné její práce jsem přenesla do ostrých hran a doplnila ho o vodní plochy. Má práce je jakousi parafrází
na její dílo, které jsem umístila do odlišného prostředí a to doprostřed města a dokonce doprostřed panelových domů.
Má finální práce je opravdu monumentální záležitostí, kde by si každý člověk ze sídliště, kam je práce situována, našel pro tento můj koncept své vlastní uplatnění.