Vítězslav Plavec / NA SVĚTLE // JFK#23


Vítězslav Plavec
4.ročník bakalář, environmental design

ateliér Richarda Loskota a Jaroslava Prokeše


Žijeme ve světě přeplněném obrazy. Obrazovky se rychle staly tak přirozenou součástí našeho života, že si nevybíráme, zda se jejich světlu a vlivu vystavíme. Užitečný nástroj může sloužit pochybným záměrům, nebo se špatně používat. Obrazy v našem životě pak přestávají dávat smysl, ruší nás, můžou v nás vyvolávat strach a štvát nás proti sobě. Vizuální vjemy tvoří naprostou většinu obsahu naší mysli. Svět poznáváme skrze ně. Formují nás.

Zajímá mě vliv médií na lidi a ostatní živé organismy v době, kdy si často nemůžeme vybrat, jestli se jejich vlivu vystavíme. V rámci experimentu zaměňuji běžného diváka za rostliny. Budu je živit stejnou světelnou informací, jakou vstřebáváme během našeho života my. Napodobím prostředí indoorové pěstírny, kde budou rostliny vystaveny světlu monitorů, na kterých poběží lidmy běžně konzumovaný obsah. Rostliny mohou prospívat, uhynout, nebo jejich plody mohou zhořknout. Nevím. Důležitý je pro mě moment uvědomění si toho, že v prostředí, ve kterém žijeme, jsme se nevyvinuli. Biologická evoluce je moc pomalá, aby efektivně reagovala na evoluci memetickou. Proto se náš mentální život stává složitějším a zmatenějším. Technologický pokrok nám přináší nástrahy tím, že silně ovlivňujě i mechanismy, o jejichž fungování a významu pro náš život nemámě úplnou představu. Považuji za důležité se této problematice věnovat a vědomě pracovat s prostředím, ve kterém žijeme.


Hodnocení poroty:

Aktuální téma ve smyslu řešení krize pěstování a produkce potravin, které zároveň otevírá druhý rozměr problému mediálního zahlcení.