Valerie Koubová / SPOJENY // JFK#23


Valerie Koubová
2.ročník bakalář, architektura a urbanismus

ateliér Hendrych Janďourek Suchánek Janoš


Jedno město, dvě pevnosti
Osa
Cesta
Osa města je protkána zásahy různých měřítek.
Vytváří nit, která nás vede. Velká pevnost se otevírá k malé a společně se snaží znovu fungovat jako jeden celek. Zásahy nám na cestě přinášejí nové prostorové vjemy a provádí nás napříč městem, čímž tvarují náš pohled na něj. Celkem šest zásahů na spojnici obou pevností vytváří jemnou, ale jasnou cestu, která vede skrze celé město.


Hodnocení poroty:

Jemná intervence do městského prostoru, která ho i bez významných investic dokáže zcela proměnit a tím podnítit další rozvoj. Studentka 2. ročníku přichází s přímočarým konceptem, který sice neřeší externality, ale je natolik silný a nosný, že přebíjí nedostatky v komplexitě a propracovanosti projektu.