Ateliér Balda a Žid / PRVOK // JFK#22

Atelier Balda Žid- PRVOK

Prvok je speciální ateliér pouze pro studenty prvního ročníku. Je koncipován ze tří úloh na jeden semestr, jež
mají za úkol rozvíjet úvahy o prostoru a naučit studenty vnímat architekturu jako svébytnou součást našich
životů. Zatím se nesnaží o přesnou technickou správnost a terminologii. Jde o plynulý rozjezd, který naučí
studenty zručnost jak v samotné architektuře, tak v technologiích.

1. úloha – Dům se společenskou halou
Navrhněte společenský prostor pro cca 10 pokojů á 2 lidi. Pokoje jsou jednoduché místnosti, hala je rafinovaný
veřejný prostor. Může být vnitřní, venkovní, nebo oboje. Cílem je vytvořit prostor, kde se lidé budou
shromažďovat, který budou používat. Pokoje jej budou obklopovat, budou tvořit jeho hranici, budou do něj ústit,
jako budovy na náměstí. Podobně jako náměstí má být tento prostor velkorysý, přehledný a zároveň útulný. Musí
poskytovat prostor pro širokou škálu dějů, od skupinových po soukromé. Kromě samotného tvaru a uspořádání
haly bude důležité také materiálové řešení, členění povrchů, barevné pojetí, přirozené světlo. Hranice mezi
soukromým a veřejným je základním prvkem architektury.

2. Úloha – Náves a altán
Bílý Potok ve Frýdlantském výběžku je lánovou vsí, která uzavírá údolí řeky Smědé pokračující do divoké
přírody Jizerských hor. Zadáním bylo v obci navrhnout na pozemku, ve tvaru ostrého trojúhelníku, veřejný
prostor odpovídající danému místu a velikosti obce, zastávající roly jakési návsi/ veřejného prostoru. S ohledem
na klimatické podmínky se jako nanejvýš vhodné jeví doplnit místo i zastřešenou stavbou altánem, který by
sloužil jak obyvatelům obce, tak četným turistům.

3. úloha – objekt pro hudební festival
Objekty pro Trutnovský festival. Týdenní workshop na Pomezních boudách. Realizace vybraných děl v srpnu.
Zakončení festivalem. Cílem akce je navrhnout a posléze realizovat objekty umístěné v areálu Bojiště v
Trutnově, které budou sloužit jak během festivalu Artukus, tak po jeho skončení široké veřejnosti. Má jít o
dočasné objekty, které prověří potenciál místa, které zatraktivní areál a povedou k jeho širšímu využívání.
Navrhované funkce, které nemusí být nutně závazné. Jedná se spíše o možné příklady směřování.

Hodnocení poroty:
Ateliér Balda a Žid První z nominací porota uděluje atelieru pod vedením Vladimíra Baldy a Jiřího Žida.
Oceňuje jak kvalitní zadání všech úloh, tak jejich jednotlivé kreativní zpracování. Porota oceňuje především
úlohu “Dům se společenskou halou“, kde studenti prvního ročníku měli možnost přemýšlet nad soukromým a
společným prostorem a zároveň si osvojit základní architektonické techniky