Ateliér Richard Loskot / Chybění///Doplnění // Vítěz Design JFK#22

Viliam Fedorko

Markéta Doležalová

Martin Kratochvíl

Kateřina Pachmanová

Alina Platonova

Filip Zeman

Eliška Látalová

Sára Šindelářová

Štěpán Mišurec

Tereza Vodrážková

Název výstavy vyplývá z výjimečnosti výstavního prostoru a z reakce studentů na tento prostor. Liberecké podzemí v současnosti kromě pohotovostního režimu slouží pouze jako turisticko-vzdělávací atrakce. Avšak na historické rovině se pojí s temnou minulostí, která je v prostorách, nejen díky stávající expozici, citelná. Ponurost, prázdnota a dezorientace jsou dojmy, které může návštěvník zažít během tradičních návštěvních hodin. Práce studentů jsou reakcí na tyto dojmy. Prázdnotu doplňují, ponurost nahrazují, dezorientaci limitují. Atmosféru prohlubují. Návštěvník, který podzemí zná, bude moci porovnat autorskou interpretaci prostoru s jeho všedním stavem. Divák nepoznamenaný předchozí zkušeností s libereckým podzemím bude moci vnímat původní prostor ve spojení s autorskými instalacemi jako homogenní atmosféru. Vstupem do podzemí si uvědomíme nepřirozenost absence tak samozřejmé věci v našem životě, jakou je přirozené světlo. Světelné instalace jsou v tomto kontextu jakýmisi vizuálními básněmi, vzpomínkami nebo mytologií na svět tam nahoře. Práce studentů prezentují jejich osobitý přístup k tématu. Je však možné zpozorovat některá společná témata, která spojují studenty mezi sebou. Nejčastěji se vyskytujícím tématem je slunce, což vyplývá z toho, že slunce jako zdroj přirozeného světla bylo zkoumaným tématem první poloviny semestru. Přístupy jsou však rozdílné: od obdivování, přes imitování, až k vytváření fiktivních příběhů. Vytváření iluzí je téma, které přirozeně vyplývá ze vztahu divák – světlo. Tato rovina také site-speciffic způsobem reaguje na nepřirozenost lidského života v podzemním prostředí. Další jednotlivá témata jsou v popisech instalací. Připravovaná výstava prezentuje semestrální práce studentů Environmentálního designu na FUA TUL, ateliéru Richarda Loskota. Zkoumaným elementem letního semestru bylo přirozené a umělé světlo. Výzkum byl podpořen konzultacemi, individuální prací, ale i účastí na několika domácích i hostujících workshopech pracujících se světlem různými způsoby.

Vyjádření poroty:

Porota se jednohlasně shodla na prvním místě za design, který je pro ni zároveň i pomyslným
absolutním vítězem letošního ročníku Ještědu f kleci. To uděleje celému ateliéru Richarda Loskota.
Porota oceňuje jak výběr prostoru, tak jeho využití, které působí jednotným dojmem, ač je od řady
autorů. Jednotlivá díla nepůsobí jako pouhá formální hříčka, ale naplňují ideu prostoru – tma, strach,
bloudění, temnota, labyrint, klam, iluze, hledání, chybění. Výstava ateliéru Richarda Loskota
výrazně předčila očekávání poroty.