Kateřina Molíková / Projection // JFK#21

Kateřina Molíková

ateliér Saffarian

Tento projekt navazuje na moji práci v minulém semestru s projekcí scénografie, kdy jsem deformovala obraz scény přes jednoduché objekty.

Tento semestr jsem chtěla vytvořit interaktivní promítání na specifickém místě. Mým záměrem bylo oživit rozdělit nebo zdeformovat prostor jednoduchými geometrickými tvary či liniemi. Nakonec experimentuji s promítáním tvarů z linií přes roh a tvořením jakéhosi optického klamu, iluze. Jelikož se promítané tvary pod určitým úhlem na promítací ploše narovnají a naopak.
Hlavními inspiracemi mi byla Gestaltova teorie a práce Jamese Turrella se světlem a prostorem.

Hlavním nástrojem mi měl být Processing, ale protože se v něm teprve učím, studie vytvářím v programu Macromedia Flash.

 

Hodnocení poroty:

Vybrali jsme projekt pro jeho jednoduchost a sílu myšlenky. Vyrovnaně pracuje s prostorem a se světlem pomocí deformace obrazu. Nápad má velké možnosti dalšího vývoje.