Jan Koníček / NET 1.0 // JFK#21

Jan Koníček

Ateliér Florian – Ráftl

NET 1.0 Je projekt, který vzniknul jako reakce na úbytek vody v některých oblastech naší planety. Problémem není ani tak měnící se klimatologické podmínky alespoň o tuto část problému jsem se ve svém projektu tolik nezajímal. Jednou z hlavních příčin úbytku vody je nesprávné hospodaření člověka v oblasti vodohospodaření. Naši předkové budovali soustavy rybníků, propojených kanály tak aby dokázali zavlažovat svá pole a udržet přijatelnou výšku hladiny podzemní vody. Mám ale pocit že se z nás tato znalost určitých principů postupem času začala vytrácet. Nahradili jsme je nákladnými a rychlými řešeními, které v krátkém sledu událostí změn některých podmínek na naší planetě, ukázali že mohou být spíše přítěží jak fauně tak i nakonec flóře a člověku samotnému. Proto jsem se pokoušel najít řešení, jak bychom mohli udržet vodu a měnit vlhkostní podmínky v některých lokalitách a zda bychom mohli využít spojení některých přírodních principů a moderní technologie.

 

Hledal jsem tedy mezi živočichy a rostlinami nějaký určitý koncept jak by se dalo s vodou nejlépe zacházet. Nakonec řešení přišlo v docela nečekané podobě kdy jsem houbařil v naprosto vyprahlém lese kde pode mnou práskali suché větve a listí. Jediným místem kde se nacházelo alespoň minimální množství vody a vlhkosti byla malá pavoučí síť. Provedl jsem tedy resersi a malý výzkum , který zahrnoval i chov pavouků, konkrétně většině domácností dobře známého Pokoutníka. Ten má jednu velkou výhodu, jelikož jako jediný český zástupce pavouků dokáže žít i v koloniích a to konkrétně společenství samiček.

Hodnocení poroty:

Pavučinu v horách, vnímáme jako sochařský objekt s environmentálním přesahem. Jako porota nejsme schopni posoudit, zda je to reálně proveditelné, nevíme, zda jsme nepodlehli iluzi a pavučina není jen cukrovou vatou v Tolkienově krajině, která se záhy rozplyne.