Ateliér Stolín – Mičeková / Model not dead // JFK#21

Cena publika JFK #21

Hamerlová Lenka

Drahokoupil Ondřej

Karásek Petr

Zeman Filip

 

Náš ateliér je zaměřený na modelářskou tvorbu a přemýšlení nad návrhem pomoci ručně zhotoveného modelu. Místo semestrální práce jsme se zabývali více úkoly, díky nimž jsme studovali architekturu jiným způsobem. Práce s modelem nám umožňuje důkladné pochopení stavby a jejího architektonického řešení. V ateliéru jsme byli vedeni ke komplexnímu vnímání architektury, ke čtení teoretických knih, či navštěvování aktuálních výstav a události.

 

Hodnocení poroty:

Oceňujeme především kompletní propojenost studentů a pedagogů v jeho rámci. Komplexitu zadání a poznávacího procesu. Pestrost jednotlivých úkolů zřejmou i přes homogenitu velmi kvalitní kurátorsky pojaté prezentace a jasnou identitu a koncept vedení ateliéru.