Porota JfK #6

Mária Topolčanská (FA STU)

Marie Davidová (CollaborativeCollective)

Jan Sedlák (Skupina ekologické architektury)

Roman Brychta (Projektil)