Zpráva poroty // JFK #19

Finalisté:

 

  1. Downtown Kerling – Banská Štiavnica – Ema Hrníčková a Patrik Kovaľ at. Fránek/Raková
  2. Přestavba atria FF  UK – Daniel Volek at. Fránek/Raková
  3. MÚ v Lázních Bělohrad – Jakub Dvořák at. Buček/Horatschke
  4. Ralsko – lokalita u Kostela – Tereza Pištěková at. Suchánek/Jánoš
  5. divadlo v krajině Baleal, Port. – Ondrej Jurčo at. Suchomel/Šaml

 

Pochvala:

  1. Metodická příručka stavebního rozvoje města Benešov – Martin Holada at. Fránek – Raková
  2. ateliér Stolín – Mičeková

 

1.

Downtown Kerling – Banská Štiavnica

Ema Hrníčková a Patrik Kovaľ

ateliér Fránek/Raková

 

Jde o komplexní projekt, jakkoliv ne všechny úrovně jsou zpracovány kvalitně (např. některé dispozice bytů). Silnou stránkou projektu je doplnění stávající urbánní struktury ryze současnou kompaktní formou. Porota oceňuje citlivý přístup k posílení života v obci při současném vnímání jejich hodnot.

 

2.

Přestavba atria Filozofické Fakulty UK

Daniel Volek

ateliér Fránek/Raková

 

Porota oceňuje vetknout novou prostorovou strukturu do pevného základu budovy s očištěním dvora od neustrojené vestavby. Návrh umožňuje lepší všestranné propojení křídel budovy a přináší to místu silnou pozitivní energii. Otázkou však zůstává míra zaplnění původního dvora a tím i omezení vnitřních prostorů hlavního objektu.

 

Městský úřad v Lázních Bělohrad

Jakub Dvořák

ateliér Buček/Horatschke

 

Jedná se o přesvědčivý projekt odpovídající měřítku města i místa. Velmi dobře navržený vztah k veřejnému prostoru. Autor použil přiměřené prostředky k dotvoření centra města. Slabinou návrhu jsou některé formální prvky (např. matrika v objektu věže?) nebo celkový rozvrh budovy (např. hlavní vstup z nároží pod schodištěm).

 

4.

Ralsko – lokalita u Kostela

Tereza Pištěková

ateliér Suchánek/Jánoš

 

Autorce se povedlo utvořit ucelenou svébytnou lokalitu s jasnými rozhraními a s měřítkem odpovídajícím místnímu venkovskému charakteru, Kompozice, bohatost veřejných prostorů a skladby objektů je klasická a velmi dobře zvládnutá! V projektu chybí pojednání o sociální struktuře lokátorského činu a o každodenním provoze.

 

5.

Divadlo v krajině, Baleal, Portugalsko

Ondrej Jurčo

ateliér Suchomel/Šaml

 

Autor volil jazyk přiměřený ambicióznímu zadání! Jednotlivé objekty jsou navrženy na bázi elementárních tvarů (horizontála, vertikála, kruh) a vhodně jsou jim přiřazeny  jejich základní funkce. Problematickým se zdá válcový objekt z hlediska jeho využití a těžkopádnosti celkové hmoty.

 

Pochvala

 

a.

Metodická příručka stavebního rozvoje města Benešov

Martin Holada

ateliér Fránek/Raková

 

Porota speciálně oceňuje práci u Metodické příručky stavebního rozvoje města Benešov z hlediska ambice vytváření nástroje pro komunikaci s veřejnou správou.

 

b.

ateliér Stolín/Mičeková

Porota oceňuje záměr vedoucích ateliéru hledat nové přístupy k výuce architektury za pomocí tradičních metod.

 

Porota

Jan Jehlík

Hana Maršíková

Markéta Zdebská

Peter Jurkovič