Tereza Pištěková / Lokalita za Kostelem, Kuřívody // JFK#19

NOMINACE JFK#19

Tereza Pištěková

Lokalita za Kostelem, Kuřívody

Atelier Suchánek/Janoš

Od místa očekávám, aby se chovalo do určité míry městsky. Ne však natolik, aby
byla potlačena jeho identita a dnešní – spíš vesnické vazby. Krajinu nerozděluji na
jednotlivé zastavěné plochy, kde každý buď musí, nebo nesmí mít svou zahradu.
Místo spojuji a zacházím s ním jako s celkem, táhnoucím se po hlavní ose, křižujícím
nově vznikající centrum a tvořícím náměstí.
Náměstí je společné, parter je společný, zahrady jsou společné, sad je společný,
více méně vše, co je o parto výše už přechází do soukromí, vše se táhne v jednom
pásu.
Jednotlivé bloky domů jsou tvořeny v rastru, kdy se v řezu střídá 6m, 3m, 6m, 3m, …
Někde se bloky slučují, jinde úplně chybí. Jednotlivým odsekáváním vznikají mnohá
menší náměstíčka a zákoutí, která zpestřují veřejný prostor a vytváří intimnější
atmosféru.
Třímetrové mezery slouží většinou jako komunikace a v přízemních patrech jako
sklady a zázemí.
O nové zástavbě přemýšlím, jako o bloku, který je sám sobě soběstačný. Namísto
do dnešní prázdnoty v krásné krajině se přeštěhuji do nově vznikajícího Ralska, kde
si najdu bydlení i práci, nemusím se starat o rozlehlý pozemek kolem svého domu,
ale pokud chci, tak si zde můžu vytyčit svojí vlastní zahrádku, pěstovat kytky nebo
rajčata a když nechci, tak můžu jít jen se sousedy opékat buřty a sbírat jablka do
sadu. Můžu si dojít do hospody, na kafe i na oběd a děti poslat na kroužek. Zacvičit
si jogu a nebo jít na výstavu do galerie.
Okolní zeleň umocňují vnitřní – zahrady, sad, zelené terasy, parčíky.
Nově vznikající náměstí je definováno dvěma osami – osa urbanisticky navrženého
pásu a osa kostel – tvrz. Tvrz stojí pár desítek metrů od kostela a spolu tvoří linku
kolmou na pás. Náměstí má obdélníkový tvar, jehož hrany lemuje navrhovaná
zástavba, čelo zůstává volné, s výhledem na tvrz a možností pro rozšíření náměstí v
budoucnu. Kostel je vmáčknut mezi nové domy, i tak ale zůstává nadále solitérem.
Bydlení, ať už v bytových nebo rodinných domech je tvořeno podobnou dispozicí,
vždy na dvou až třech partech. Rodinné domy doplňuji o vlastní předzahrádku,která
drží vnější uliční čáru.
Sředem pozemku se táhne „bulvár“. Je kolmý na náměstí a stejný dlážděný povrch
navozuje jeho rozšíření. Nemusím se procházet podél rušné silnice, ale raději projdu
skrz klidnější vnitřek bloku. Tato hlavní ulice je plná obchodů a kaváren, je zde bar a
restaurace. Přes polovina parteru patří menším dílnám. Truhlárna, opravna kol,
keramická třída… Můžu zavítat dovnitř, nebo se jen koukat jak kdo co tvoří.