Ondrej Jurčo / Divadlo v krajině Baleal // JFK#19

Nominace JFK#17

Ondrej Jurčo
divadlo v krajině Baleal v Portugalsku
Atelier Suchomel/Šaml

Verím tomu, že architektúra spĺňa svoje poslanie, pokiaľ prináša novú kvalitu.
Najväčšia otázka, ktorú si pri premýšľaní nad zadaním kladieme je jednoduchá: Ak o
nekonkurovať už kvalitnému priestoru, a zároveň ponúknuť novú kvalitu? Ako naplniť
stavebný program v priestore, ktorému nič nechýba?
Bola by veľ ká škoda uspokojiť sa so stavbou divadla na pr vom ostrove. Skalný útvar
ponúka omnoho viac ako sa môže zdať. Pokiaľ umiestnime stavbu až na samý
koniec celého súboru ostrovov, nevyhnutne by tak vznikla cesta cez celý mys. Či už
pôjde o chodník, most, schody – ar chitektúra tejto cesty ponúkne zážitok, ktorý s
divadlom nijako nesúvisí. Umožní zažiť skalný útvar tak, ak o ho ešte nikdo nemohol
zažiť. Neprístupné ostrovy zrazu môžu byť objavované.
Nová kvalita teda nevyhnutne nesúvisí s architektúrou, ale s novým zážitkom krajiny.
Nový zážitok z krajiny nemôže poskytnúť prvý ostrov.
Boh je najlepší architekt a príroda je najlepšia architektúra. Neprekonáme to. Prijatie
tohto prostého faktu nás oslobodí od potreby po exktravagantnosti, ktorá by bola v
tomto prípade len aroganciou. Ničím iný. A zárovň nás to prinúti spolupracovať s
architekúrou prírody. Čo ak by sme danosti ok olia využili v rôznych typológiách
divadla. Zhrnuli sme to do štyroch základných foriem. Thrust, End Stage, Arena,
Black Box. Vzniknú malé a veľ ké “sály” s rôznymi kapacitami a s rôznymi scenériami
v pozadí.
Nechceme však vytvoriť orientačné body, ale zákutia. Málo badateľné. Buď je teda
ďaleko od brehu alebo je ukryté medzi skalami. Architektúra, ktorá sa skrýva, aby
bola objavovaná, a aby v správny moment pr ekvapila. Môže byť drsná, ale musí byť
prívetivá.
Koncept tejto divadelnej cesty však nemusí začať vstupom do pr vého divadla. Tak
ako koncept vyvrholí v najväčšej sále, môže začať v najmenšej sále – v jedno m z
dedinských domov. Príležitostné predstavenia sa môžu konať aj v niektorej z existujúcich
budov. Vedie to do väčšieho zapojenia komunity do projektu divadla. A
zároveň umožňuje odohrnie hier v interéri a ponúka komorný divadelný priestor.