Sponzoři JFK#19

Srdečně děkujeme všem sponzorům, kteří se nás v letošním roce rozhodli podpořit a věnovali nám finanční dary nebo věcné ceny pro vítěze Ještěda F Kleci. Nemůžeme také opomenout Technickou univerzitu v Liberci, která nám poskytuje technické zázemí a podporuje nás v rámci grantu Institucionální podpory.
V neposlední řadě děkujeme všem studentům a absolventům, kteří se podílejí na organizaci!