JFK #19 delší než kdy dříve

19. JFK bude tentokráte pojat netradičně v širším zorném úhlu!

PROGRAM:

VERNISÁŽ // 8.2.
VÝSTAVA // 9.2.- 11.2.
PŘEDNÁŠKY // 12.2.- 14.2. – více zde…

-zkušenosti ze zahraničních a studijních stáží
-projekty absolventů

VYHLÁŠENÍ JFK // 15.2. 19:00 // Atelier Karla Hubáčka

Děkujeme všem sponzorům!
Také Aleši Novákovi za grafiku!