Atelier Prvok; Vladimír Balda, Jiří Žid / Požah, Doupě, Letní scéna // JFK#18

více na blogu: http://fuatul-atelier-0.blogspot.cz/ 

POŽAH
Požah, šalanda, strkač, odradek. Frýdlantský pivovar podobně jako ostatní průmyslové objekty zchátral a byl na pokraji zániku. Dnes je v něm silná vůle majitele pivovar znovuoživit. Jeho hodnoty nejsou jenom průmyslové, jedná se o architektonicky silný areál ve vztahu k městu a zámku, jedinečné je jeho umístění v dramatické krajině a k řece, a má také velmi cenou historickou stopu s řadou technických i stavebních unikátů.
V nově vznikajícím pivovaru se mísí potřeby průmyslového provozu vaření piva s potřebami kulturně společenskými, historickými a naučnými. Vzniká pivovar, muzeum, kulturní středisko, cenná památka,Úkolem je navrhnout architektonický objekt, který majitelově úsilí pomůže.

DOUPĚ
Běžný architektonický prostor vzniká uspořádáním stavebních prvků, kdy podlahy, stěny a strop současně určují tvarovou podobu prostoru sousedícího. Prostor vznikající hloubením do hmoty naopak ovlivňuje tvarovou podobu sousední místnosti jen minimálně nebo vůbec. Nemáme stěn, podlah, příček a tak podobně, nemáme ani vnějšího tvaru, pohledu z venku. Máme plnou hmotu, bez nároků na statiku, máme kus sýra.
Zadáním úlohy Doupě bylo navrhnout prostory vzniklé hloubením do hmoty pro tři bratry, pro tři výrazné osobnosti. Doupě je pro každého z bratrů jeho soukromým prostorem, kde se může věnovat svým zálibám, rozvíjet se ve své profesi. Bratři chtějí zpravila také prostory společné.
Prostory vzniklé hloubením mají být navrženy tak, aby zosobňovali individualitu každého z bratrů s tím a jejich příbuzenská vazba se v návrzích projevuje, neméně důležitým, propojením doupat.
Návrh musí splňovat základní funkce obydlí, tj. poskytovat pohodlí a útulnost jeho uživateli.

LETNÍ SCÉNA
Zanedbaný městský parčík v centru Liberce ve Frýdlantské ulici je magické místo. Ve spolupráci s Goethe institutem bude možné zrealizovat cokoliv, co umožní park používat, například jako letní scénu blízkého kina, terásku blízkých restaurací či jen jako parčík pro odpočinek během dne. Bude se jednat o sezónní záležitost. Na akademické půdě se budeme zabývat návrhem, který poté bude prezentován na místě samotném. Následně proběhne workshop s občany Liberce, při kterém budete moci návrh prosadit a společně zrealizovat.