Kristian Holan / Hradby Nymburk // JFK#17

Nominace JFK#17
Kristian Holan
Hradby Nymburk
Atelier Zdena Zedníčková

1
Cihlové hradby jsou poznávací znamení Nymburka a jeho hlavní turistická atrakce. Atraktivní a důstojnou tvář města ale tvoří jen ta jejich část, která byla koncem 19. století obnovena v romantickém duchu. Zbytek opevnění byl ponechán svému osudu. Toto je vize jeho obnovy.

2
S bariérou valu souvisí většina strukurálních problémů Nymburka. Jeho revitalizace je mimořádná příležitost k ozdravení veřejného prostoru Nymburka a zvýšení hodnoty parcel v transformačních zónách.

3
Vize se zaměřuje na přístupové cesty do starého města. Vytváří zde atraktivní prostor pro příjemnou chůzi a odhaluje místa vhodná pro společenský život, který se ke korzování váže.

4
Zástavbě na valech rekonstrukce a zprůchodnění nejenom prospěje, neohrozí zároveň ani její historické měřítko a romantického ducha.

5
V první polovině příkopu, nad mlýnským jezem, se na valech tísní nymburské bary, zatímco před hradbami se rozkládají široké parky s moderními městskými institucemi. Pokud by se podařilo tyto světy propojit, oběma by to prospělo.

6
Pod mlýnským jezem je hradba naruby. Nemocniční komplex zde bude vždy vytvářet hluché místo. Tím důležitější je umožnit do ulice přístup od schůdků k původní zástavbě na valech. Tajná záhumění cesta, skrytá na dně příkopu vytváří přechodovou komoru mezi oběma světy.

7
I zde je základem dobré dopravní řešení. Návrh dotváří městský okruh, čímž zjednodušuje provoz a zároveň uvolňuje náměstí od dopravy. Zde tak získávají více prostoru pěší, aniž by ale byla auta ze starého města zcela vykázána.