Hodnocení poroty JFK#17

Hodnocení poroty JFK#17

Při obecném zhodnocení všech výstupů se shodujeme na dobré kvalitě školních projektů Fakulty umění a architektury v Liberci. Určité nenaplněné očekávání pro nás představují projekty ateliéru environmentálního designu, kde bychom čekali větší míru konceptuálního uvažování a hloubky propracovanosti projektů.

Z ateliérů jsme se rozhodli vyzdvihnout formulaci zadání dvou zcela odlišných přístupů k výuce. Jednak je to „Architektonický cestopis“ ateliéru Jirkalová/Chuchlík, kde nás zaujala míra práce s různými médii i ochota pustit se do jiného formátu výuky, než je obvyklé a tento ateliér pro nás představuje příklad komplexního přístupu, jak lze o architektuře uvažovat.

Dále si ceníme provokativního zadání „Dům Jamese Bonda“ ateliéru architektů Stolína/Mičekové, které s nadsázkou podněcuje “extrémní“ přístup k navrhování a je nezatížený zaběhnutými stereotypy.

Z jednotlivých prací oceňujeme projekt „Dvouletky“ studenta Martina Holady a jeho schopnost formálně i ideově reagovat na původní kvalitní zástavbu sídliště Solidarita, a to současnými výrazovými prostředky.

Jako kvalitní teoretický koncept, který hledá a snaží se komplexně řešit podstatu prostorového a sociálního problému místa, oceňujeme projekt studentky Alice Mityskové „Oáza Rio de Janeiro“. Finální výstup pro nás představuje jasný výtvarný názor.

Komplexnost přístupu oceňujeme i u projektu Kristiána Holana „Hradby Nymburk“ ve volbě urbanistických a architektonických prostředků ke zkvalitnění veřejného prostoru zadané lokality. Vzhledem k rozsahu zpracování tohoto obtížného úkolu jsme se rozhodli tento projekt ocenit ještě hmotným dárkem.

Systematický postup a citlivý přístup k vyřešení aktuálního urbánního tématu představuje projekt Jakuba Kopeckého „Tepna Náchod“. Jasný koncepční výsledek nás přesvědčil o svých kvalitách.

Ladislav Kuba

Pavla Melková

Šárka Svobodová

Martin Tůma