Patrik Kovaľ / Kláštor v Zdislave // JFK#15

2. místo JFK#15
Patrik Kovaľ, 4. ročník
Kláštor v Zdislave
Ateliér Fránek/Raková

 

Kláštor v Zdislave

(rekonštrukcia a dostavba hospodárskych objektov)

 

Lokalita
Bývalý statok sa nachádza priamo naproti kostolu Sv. Jána Krstiteľa v obci Zdislava. Leží v údolí
Zdislavského potoka a nad ňou sa tiahne Ještědsko-kozákovský hřbet. Kostol, statok a malý park uprostred dohromady tvoria náves.
Zaujímavé interiéry, klenby a drevené krovy tvoria základ premeny objektu na cisterciánsky kláštor. Po dlhom uvažovaní o prípadnej funkcii som dospel k tomuto rozhodnutiu a myslím, že to má opodstatnenie v rámci objemu hmôt, ich usporiadania a lokality. Rád by som totiž posílil vieru a náboženské cítenie obyvateľov tohto kraja. Zasial nejaké zrnko.
Zdislava je známa ako bývalé pútnické miesto. Obraz, ktorý visí v kaplnke v lese je zázračný a Panna Mária skrz neho už vyliečila niekoľko ľudí. Zároveň aj názov obce nesie meno podla Sv. Zdislavy z Lemberka (bývalý Krásny potok). Preto myslím, že práve v Zdislave by mohlo byť to pravé miesto pre duchovný priestor, a tak aj znovuzrodenie pútnického miesta. Rád by som aby sa Zdislava a tento kostol stali takýmto centrom viery v blízkej budúcnosti.

Pápež Pius XI. napísal:
Od najstarších dôb sa tento (kontemplatívny) spôsob života, najviac dokonalý a užitočný pre celé
kresťanstvo, prínosnejší, než si ktokoľvek dokáže predstaviť, v cirkvi zakorenil a rozšíril do všetkých
strán …Pre celé kresťanské spoločenstvo povstal z tejto inštitúcie nezmerateľný úžitok, pretože zmysel existencie mníchov žijúcich v súkromí svojich cieľ, nezaťažených výkonom žiadnej viditeľnej služby a nemajúcich s ňou čokoľvek spoločné, spočíva v jej sústredenosti na veci nebeské.
Pre cirkev bolo veľmi dôležité obnoviť tento najviac svätý spôsob života v jeho pôvodnej sile, aby už
nikdy nenastal nedostatok ľudí zasvätených modlitbe, ktorí neustále vyprosujú Božiu milosť, a tak z nebies priťahujú všetok možný úžitok pre ľudí, ktorí príliš nedbajú o svoju spásu…
Prajeme si, aby sa tak cenná inštitúcia rozmáhala a rozrastala. Ak bola niekedy v cirkvi Božích pustovníkov tohto druhu potreba, tak je to práve dnes, kde toľko kresťanov povoľuje uzdu svojim túžbam po pozemskom bohatstve a rozkošiach tela…

Objekt
Po odstránení rozpadnutých objektov som pristúpil k rekonštrukcii. V rámci objemov som doplnil vyšší krov, kaplnku a spojovaciu chodbu, ktorá spája jednotlivé budovy do jedného celku. Kompletne zachovávam spodné podlažie so zaujímavými klenbami v objekte najbližšie pri kostole, na ktoré nadstavujem krov. Tak isto ponechávam objekt na opačnej strane, s ktorého vznikla knižnica. K rozpadnutým bývalým stodolám pristavujem kaplnku, ktorej tvar je akoby odtrhnutý od kostola sv. Jána Krstiteľa. Cisterciánsky rád sa riadi heslom „Ora et labora“, teda „Modli sa a pracuj“, čo je podporené dielňou, nachádzajúcou sa vedľa maštale, veľkou záhradou uprostred krížovej chodby a pašou za objektom. Takéto kláštory sú jednoduché, čisté a zbavené všelijakej výzdoby.