Ateliér Petra Stolína a Aleny Mičekové / Zadání: Boží muka // JFK#14

Nominace JFK#14
Ateliér Petra Stolína a Aleny Mičekové / Zadání: Boží muka
BOŽÍ MUKA V KRYŠTOFOVĚ ÚDOLÍ

Drobná architektura v české krajině. Zadání má reálný základ – skutečného člověka, který za vším stojí a skutečné místo, které se svým nádechem obyčejnosti má získat nový duchovní rozměr. Společně podniknutá cesta se studenty vlakem a pěšky do místa zadání měla umožnit pozorné vnímání krajiny. Setrvání v místě a rozhovory o jeho kvalitě, diskuze o tématu božích muk a jejich míře náboženského přesahu mělo vyústit v niternou reakci na prostor a potřeby užívání výtvarno-architektonickým objektem v krajině. Volná architektonická poezie nesoucí v sobě vlastní příběh umožní nové zažití místa, zastavení se a zamyšlení při hledání odpovědí.