Porota JFK#14

 

Vítězslav Danda
Jan Krtička
Regina Loukotová
Ján Studený
Ladislav Zikmund-Lender

Vyjádření poroty Ještěd f kleci #14

Porota kladně hodnotí typologickou různost zadání od malých intervencí v krajině a ve veřejném prostoru po veřejné budovy a urbanismus. Zvlášť porota vyzdvihla snahu řešit lokální místa a architektonické problémy v Liberci a jeho bezprostředním okolí. Jako pozitivum hodnotí především několika zadáními se prolínající téma oživení venkova a malých měst.

Architektonické ateliéry nepřistoupily k osobitému a originálnímu vlastnímu architektonickému řešení svých expozic a jejich náplň má víceméně homogenní charakter. Výjimkou je experimentální ateliér Prostor S Jana Stolína, z vlastních prezentací porotu zaujal malý formát posterů v expozici ateliéru Petra Stolína. Jako nepříliš šťastné řešení se jeví listování v mnoha na sebe vrstvených posterech, zvlášť větších formátů.

Pod úrovní ostatních expozic se porotě jeví prezentace Katedry environmentálního designu, která je až na asi dvě až tři výjimky torzovitá a nesrozumitelná.

Porota oceňuje vybrané projekty studentů prvního ročníku, které se obecně nesly na vysoké úrovni. Z nich by chtěla vyzdvihnout zvlášť intermediální projekt Anny Císaříkové a barevné vrstvení města Dity Petráňové a Martina Halady. Projekty prvního ročníku však nebyly srovnatelně komplexní s pracemi vyšších ročníků pro umístění.

Porota by chtěla povzbudit studenty k hledání experimentálních řešení, která se na první pohled nemusí jevit jako nejsnadnější, a k odvážnějšímu a kritickému přemýšlení. Škola architektury by jim měla poskytnout bezpečný prostor pro hledání i nejistých cest, s čímž jsme se však v hodnocených projektech setkali zřídka.