Šimon Marek/ Bydlení pro seniory Praha – Slivenec // JFK#13

Nominace JFK#13
Šimon Marek/ Bydlení pro seniory Praha – Slivenec
3.ročník
atelier Hendrych/Janďourek

 

Bytový komplex pro soběstačné seniory na „návsi” městské části Prahy s výrazným vesnickým charakterem je upravenou formou chráněného bydlení1, orientovaného především na společenský život, více než na běžnou asistenční péči.  Pro větší individualizaci rezidentů zde pokoje zastupují soukromé byty a společné místnosti pak soustava centrálních budov. Tvarosloví celku stojí na dialogu původních částí obce, opakujících se detailech, charakteristických pro náves a okolí, jimiž jsou zejména cihlové zídky oddělující veřejné od soukromého, průchody mezi domy, venkovní schodiště, uličky a stavební materiály.

Schématem skladby staveb jsou tři základní okruhy, vnější, částečně sledující hranice pozemku, tvořený bytovými jednotkami2 o kapacitě 84 osob, střední, tvořený soukromými    dvorky/předzahrádkami, přilehlými k jednotlivým bytům a vnitřní jádro se společnými funkcemi, hlavním socializačním nástrojem objektu. Střešní zahrada funguje jako substituující prvek  pro bytové jednotky ve 2 NP, kterým nepřísluší osobní předzahrádka.

Součástí objektu je rovněž veřejná samoobsluha s přístupem z hlavní ulice, sloužící nejenrezidentům, ale obyvatelům Slivence obecně, podobně jako „poloveřejný” prostor při hlavním vstupu do komplexu, jenž je ideově platformou pro spojení seniorů a vesnice prostřednictvím společných volnočasových aktivit. Proto jsou nejtransparentnější prvky jádra umístěny ve východní, veřejnosti nevjíce otevřené části pozemku (kuchyně, společenská místnost, přednáškový sál) a naopak, prvky nejvíce zasahující do soukromého života obyvatel (prádelna, sušárna, kolárna) jsou ukryty hlouběji ve vnitrobloku v části západní. Rozbitá struktura jádra spolu se štíhlými průchody mezi zdmi vymezujícími celek vzhledem k uliční čáře, vytváří zejména v soukromých částech objektu množství intimních zákoutí smývajících hranici mezi soukromým a veřejným životem.

Dalším bodem je bezprostřední propojení objektu s blízkou základní a mateřskou školou, umožňující žákům využívat skleník, dílnu a bazén, popřípadě na severní části pozemku se rozprostírající sad3.

1          Chráněné bydlení je způsob života skupiny seniorů v jednom, zpravidla tomuto účelu přizpůsobeném bytě, kde rezidenti jednotlivě obývají své osobní pokoje a spolu pak využívají společné prostory, kuchyň, koupelnu, apod.

2          Užitná plocha základního bytu je 40m2, je navržen tak, aby poskytoval obyvatelům minimalizovaný, avšak plnohodnotný komfort.

3          slivoňový / jabloňový sad – čtvrtkmeny/polokmeny ve vzdálenosti 6-7m