Veronika Stryalová/ Pomník Dr. Miladě Horákové// JFK#13

Zvláštní ocenění JFK#13
Veronika Stryalová/ Pomník Dr. Miladě Horákové
1.ročník MA
atelier Environmental design MgA. Leony Matějkové

 

Téma vzniklo jako soutěžní zadání architektonicko – výtvarné soutěže vyhlášené nadačním fondem Stránský. Soutěž byla vypsána 27.6.2014 (tedy v den čtyřiašedesátiletého výročí její popravy komunisty). Výsledky soutěže byly vyhlášeny 17.11.2014

Pro zpracování pomníku bylo vybráno místo Pětikostelní náměstí. V úvahu připadaly i další lokality, ale v zhledem k okolnostem a průtahům, které za výběrem místa stály jsem se rozhodla zadanou lokalitu nerespektovat. Nehledě na to, že parčík na konci Sněmovní ulice se mi jevil jako vytržený z kontextu a životního příběhu Milady Horákové.

Začala jsem tedy pátrat po vhodnějším místě a analýza celé problematiky mě zavedla do prostoru Pankrácké věznice, kde byla Milada Horáková vězněna, vyslýchána, mučena a následně popravena komunisty. Je to také poslední doložené místo, kde byly uchovávány její ostatky před  tím, než se ,,ztratily”. Do dnešního dne nebyly nalezeny, tudíž nebyla skutečně nikdy pohřbena, pouze symbolicky.

Později jsem začala být ale nespokojena i s Pankrácem, protože i přes silnou atmosféru a provázanost místa nebyly naplněny nároky a ambice celého projektu. Začala jsem cítit potřebu šířit otázky spojené s hledáním národní identity dál než jen po areálu věznice potažmo Prahy. Proto jsem se na věc začala dívat z jiného úhlu pohledu a v širším měřítku.

Hledaný širší rozměr jsem našla v charakteru českých bankovek – jako atributu státu, který je jedním z nejsrozumitelnějších a nejzřetelnějších vizuálních projevů národní identity. Vedle pomníků, pamětních desek či názvů ulic jsou osobnosti na bankovkách vyjádřením politických hodnot a historických tradic a přispívají tak k sebeidentifikaci společnosti jako celku. V symbolické rovině odráží bankovky politickou realitu své doby. Toho jsem se snažila docílit i ve svém projektu

Zároveň reaguji na skutečnost a prohlášení české národní banky, že do pár let bude zavedena nová nominální hodnota  a tím bude 10 000 bankovka. Proto jsem se rozhodla, že v rámci svého návrhu pomníku Miladě Horákové navrhnu její umístění na 10 000 Kč.  Doplňuji při tom časovou osu, která je pro české bankovky charakteristická a události kolem roku 50 se do časové struktury osy sami nabízejí.

Při realizaci návrhu jsem se řídila současnou strukturou uspořádání všech náležitostí a rámcovou formou, kterou ztvárnil  zesnulý  výtvarník Oldřich Kulhánek, který je autorem všech současných bankovek. Respektuji stanovený rastr a sérii doplňuji, avšak přidávám vlastní vyjádření, kterým je zrcadlení a umístění portrétu na levou stranu bankovky. To má nejen symbolický, ale také konceptuální podtext, stejně tak jako symboly vybrané  na lícní i rubové straně bankovky.