Karolina Dvořáková/ Centrum krajiny Karolíny Světlé// JFK#12

nominace JFK [12]
Karolína Dvořáková/ Centrum krajiny Karolíny Světlé
1.ročník MA
atelier Suchánek/Janoš