Klára Paterová/ Městský bytový dům Brno// JFK#12

nominace JFK [12]
Klára Paterová/ Městský bytový dům Brno, Pekařská – Anenská
4.ročník FUA
atelier Hendrych/Janďourek