Barbora Tauerová/ Oblaka// JFK#12

nominace JFK [12]
Barbora Tauerová/ Oblaka
1.ročník FUA
Atelier Jana Stolína, PROSTOR S

Představte si svět, ve kterém bychom ovládali oblaka… od nejmenších obláčků, přes jemné řasy, až po temné bouřkové mraky…
Nekonečné možnosti využití
Přirozená extenze architektury
Syntetická oblaka přinášející nekonečné možnosti pro změnu atmosfér místa a architektury
Měkká hmota v kontrastu s hranami
Vymodelované mraky na základě vizuálního vjemu
Přírodní jev v kontrastu s člověkem vytvořenou strukturou

video prezentace