Milada Vorzová/Kolumbárium Litomyšl // JFK #7

Růžová ulice se nachází v historickém centru Litomyšle. Řešená proluka sousedí s Umrlčí ulicí a otevírá se do Šantova náměstí s přímým pohledem na Kostel Povýšení Svatého Kříže. Právě přítomnost sakrální stavby dodává celému náměstí zvláštní atmosféru.

PROSTOR – VARIABILITA – PŘEMĚNA/PROMĚNA – ZMĚNA NE V RÁMCI PROSTORU – ZMĚNA URČITÝM FAKTOREM – VLIV ČASU/LIDSKÝ FAKTOR – ZANECHÁNÍ STOP – HROMADĚNÍ

Do proluky navrhuji kolumbárium. Zabírám celou plochu proluky, přičemž hlavní část kolumbária se nachází pod zemí. Nadzemní část je volně průchozí, nemá neznemožnit volný pohyb lidí, jen upozornit na to, že se dole něco nachází.

Část pod zemí je prostor sloužící pro potřeby kolumbária. Kamenné schránky s urnami se přidávají postupem času.

Objekt se uzavírá sám do sebe, světlo přichází jen otvorem v zemi.

Materiály: ocelový plech, beton; schránky: leštěná žula