NOMINACE UMĚNÍ // FILIP ZEMAN: SBĚR ZDÁNLVĚ NEVIDITELNÝCH DAT O PRŮBĚHU ČASU V PROSTORU


Východiskem mé práce byla fascinace neviditelným. Věda mi byla vždy blízká, nikdy však ne natolik, abych ji opravdu studoval. Neviditelným jevům se věnuji již delší dobu, ať už se jedná čistě o myšlenku drobné proměny objektu v čase (která je vlastně okem neviditelná, pokud nepořídíme videozáznam) nebo člověka přesahující pylovou sezónu (kde pyl z borovic periodicky obalí kompletně celý vzdušný prostor a postupně se usadí v krajině).

Tento semestr jsem se zabýval mou možná největší fascinací, která je zároveň mým největším alergenem. Je to právě díky mé alergii, že prach a pyl, zdánlivě neviditelné částice poletující v prostoru, jsou součástí mého života a mého uvědomování si prostoru již od dětství.

Svým pseudovědeckým přístupem se ve čtyřech menších instalacích snažím poukázat na přítomnost velmi drobných částic v prostoru, poukázat na procesy jako je proudění nebo sedimentace. Dílo nemá vypovídat o míře čistoty nebo znečištění konkrétního prostoru a ovzduší, jde spíše o uvědomění si, jak se zdánlivě neviditelné stává časem jasně viditelným, i přesto že tento proces samotný je stále pro oko neviditelný.