Porota / JFK#29

Kamila S. Huptychová
Kamila S. Huptychová je vůdčí hlavou Přehlídky mladého umění Pokoje a současně se profesně věnuje Museu Kampa. Organizuje také KOPR – komentované procházky za uměním – při kterých věnuje pozornost nejen galerijním výstavám ale i umění ve veřejném prostoru. Mimo jiné byla kurátorkou mnoha výstav, například v Zóně pro umění 8mička v Humpolci, nebo Galerii NIKA. Má vystudovanou teorii umění na filozofické fakultě Univerzity Karlovy a následně na UMPRUM.

Marek Kratochvíl
Absolvent Krajinářské architektury na pražské ČVUT, má zkušenost s prací v kanceláři krajiny a zelené infrastruktury v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Ve své diplomové práci se věnoval umělému propojení řek Vltavy a Labe, a tématu cesty, jako součásti zelené infrastruktury

Matouš Lipus
Vystudoval sochařství na UMPRUM pod vedením nejprve Kurta Gebauera a následně u Dominika Langa a Edith Jeřábkové. Ve své práci se zajímá o současné projevy sochařského umění ve vztahu k veřejnému prostoru a možnosti zapojení sochy do kontextu nově vznikající architektury.

Zuzana Poláková
Zuzana Poláková se věnuje především urbanismu, udržitelné dopravě a rovným příležitostem ve veřejném prostoru. V současné době je doktorandkou na ČVUT a je součástí Laboratoře pro udržitelný urbanismus-AutoMat. V roce 2014 vydala v rámci Konference Velkoměstské paláce publikaci Myšlenky konceptu města krátkých vzdáleností a jejich užití v polyfunkčních celcích.

Adam Lacina
Adama Lacinu možná znáte jako ertepl, je architektem, biologem, a také absolventem naší fakulty. O ertepli říká, že je podzemním jablkem prodírajícím se hlínou architektury.