VÍTĚZ ARCHITEKTURA // PÁJA ZAHRADNÍKOVÁ: PROMATORIUM ZVÍŘAT


Nic není věčné… Každý život nevyhnutelně dospěje ke svému konci. Na začátku je mnoho radosti, ale konec vždy provází zármutek a prázdnota. Truchlení vyžaduje čas a prostor a cesta ke smíření bývá dlouhá.

Život zvířete je ve srovnání s tím lidským pouhým okamžikem. Ale i po tak krátkou dobu je nám náš čtyřnohý přítel věrným společníkem a zaslouží důstojné sbohem. Jaké by ale mělo být…?

Usilovala jsem o vytvoření místa, které navozuje atmosféru tiché meditace o návratu zvířete k přírodě a splynutí s ní. Příroda vzniká a zaniká, obrozuje se a umírá každý den. Smrt je přirozenou součástí života, stejně jako by měl být tento dům přirozenou součástí krajiny. Snažila jsem se vytvořit prostředí, které bude příjemné, lidské, klidné, intimní, upřímné a bez přítomnosti patosu, uklidní emoce a napomůže smíření.


více o projektu zde: https://drive.google.com/file/d/1rvwDwVhKodkONPvWfquk9dk-FyLvwHn0/view?usp=sharing

#pájazahradníková #vítězarchitektura #jfk28